Bibelkoderne – opdagelsen af skjulte kodeord i de gamle tekster.

At Bibelen ikke er en almindelig bog, er der mange beviser på. I vores data-tidsalder er der kommet endnu et bevis på dette: ELS-Bibelkoderne.

Den store fysiker Newton, der bl.a. beskrev Tyngdeloven for 300 år siden, betragtede Bibelen som et “kryptogram” – dvs. som et kodeskrift, fremgår det af hans hengemte papirer. Og allerede for seks hundrede år siden skrev den jødiske Rabbi Bachya i Spanien, at han havde fundet et mønster af bogstaver, som formede meningsfulde ord i De fem Mosebøger i Bibelen.

Man taler om ELS-koder – dvs. ord, der fremkommer ved, at man sammensætter de bogstaver, der findes med faste mellemrum, fx hvert 50. bogstav. På den måde opdagede Rabbi Bachya, at ordet Torah (Loven) dukkede op i de første vers af De fem Mosebøger, bortset fra 3. Mosebog, hvor han fandt ordet HaShem, dvs. Navnet – for Gud.

Da han undersøgte de første vers af 4. og 5. Mosebog, opdagede han igen ordet Torah, stavet modsat for hvert 49. bogstav, hvis han begyndte med det 5. vers. For de fleste lyder dette meget opfindsomt, og der var da heller ikke mange, der tog rabbien alvorligt dengang.

Men faktisk er sandsynligheden for at finde ordet Torah på den måde i Mosebøgerne som 1 ud af 3 millioners chance for at finde en nål i en høstak! Så man skulle tro, at rabbien måtte have hørt, at der var en ”nål” at søge efter. Den store rabbi Nachmanides (1200-tallet) argumenterede for, at hvert eneste bogstav i Torahen (Mosebøgerne) var så vigtigt, at en skriftrulle ville være uduelig, hvis der blot var én fejl. Og et af hans argumenter var de hemmelige kodeord.

Jøderne har altid lagt meget stor vægt på præcision ved kopiering af skriftruller, netop fordi man anså Bibelen for at være Guds hellige ord. De havde et særligt system, så de opdagede fejl ved at tælle bogstaver i hver linje.

Genopdaget med data-teknik efter Holocaust

Forud for 2. Verdenskrig genopdagede rabbi Michael Dov Weissmandl bibelkoderne. Han var en meget intelligent videnskabsmand i astronomi, matematik og jødiske studier i Tjekkiet. Han fandt en henvisning til disse koder i et næsten ukendt skrift fra det 14. århundrede af rabbi Rabbeynu Bachayah.

Nogle af Weissmandls studenter studerede efter 2. verdenskrig fænomenet ved det hebraiske universitet i Israel. På grund af den første data-teknologi kunne tre videnskabsmænd nu systematisk gennemsøge den 78.064 bogstaver lange hebraiske tekst i Genesis, den Første Mosebog. De søgte efter 300 ord, som naturligt hørte sammen parvist, som fx træ og blad, eller mand og kvinde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De opdagede, at hvert par af ord blev fundet nærved hinanden i 1. Mosebog. De opdagede, at nogle kodeord netop fandtes i tekster, som handlede om samme emne. Fx fandtes ordet Eden 16 gange i 1. Mosebog kap. 2,4-10 (som handler om Edens Have). Statistisk skulle det højst kunne findes fire gange.

Og en række frugter dukkede også op i netop denne tekst. De fandt også navne og datoer for 34 kendte rabbier gennem historien! En rapport, der fastslog den statistiske usandsynlighed for at finde disse ord tilfældigt i Mosebøgerne, blev offentliggjort i det videnskabelige matematiske tidskrift Statistical Science i 1994.

Forud havde tidskriftets redaktør, Robert Kass, ladet tre personer fra bladets bedømmelseskomité læse rapporten uafhængigt af hinanden. De var forbløffede, og selv om de var skeptiske, kunne de ikke finde fejl i rapporten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mordet på Sadat

Flere søgte nu efter kodeord i Bibelen. I kapitel 18 i 1. Mosebog fandt man kodeordene Anwar og Sadat, dvs. for- og efternavnet på den egyptiske præsident, som sluttede fred med Israel og derefter blev myrdet. Og i samme kapitel fandt man navnet på lederen, Chaled, fra det Muslimske Broderskab, som myrdede Sadat!

Samme tekst indeholdt datoen for attentatet, den 6. oktober (d. 8. Tishri efter den jødiske kalender) og året 1981. Selv det jødiske ord for parade var der. Sadat blev netop dræbt under en militærparade. Den statiske sandsynlighed for, at noget sådant kunne forekomme tilfældigt i så kort en tekst, er nærmest lig nul.

Holocaust

Hvis man ikke troede, at jødernes værste tragedie, Holocaust, nazisternes udryddelse af 6 mio. jøder i kz-lejre, var omtalt i Bibelen, så tog man også fejl:

Indenfor en kort tekst i 3. Mosebog 10, 17-22 om fangenskabet i Egypten, fandtes som ELS-koder alle ordene: Hitler, Berlin, Auschwitz og Belsen (en anden kz-lejr). I kap. 31-33 fandtes ordene Tyskland, Polen, folkemord, plage, krematorium, et ondt hus rejser sig, fører, samt Melek Nazim (naziernes konge).


Artiklen fortsætter efter annoncen:I teksten findes også navnet Eichmann (manden, der planlagde jødernes udryddelse) stavet på hebraisk, samt Israel, og en sætning, som kan oversættes med “et folk råbte myrd, slagt”.

Revolutionen

Også den franske revolution, Louis (kongen), kongeslægten Bourbon, marseillaisen (nationalsangen), Bastillen (det berygtede fængsel) findes alle i en kort tekst i 1. Mosebog 39-41, som handler om Josefs fangeskab i Egypten. Selv med moderne computerteknik til rådighed ville det være nærmest umuligt at indkode alle disse ord i teksten.

Og i øvrigt er den hebraiske tekst skrevet over 3.000 år – FØR begivenhederne skete!

Opdagelsen af Jesus

Det var den hebraiske tekst, de jødiske forskere undersøgte. Dvs. Gamle Testamente, som jo er jødernes bibel. Herefter begyndte den messianske (dvs. kristne) rabbi Jacov Rambsel at søge efter Jesus i Gamle Testamente. Han fandt ikke blot det hebraiske navn for Jesus, Yeshua, men også navnene på 11 af hans disciple, de tre Maria’er, Josef og mange andre personer som fx ypperstepræsten Kajfas i koder.

Og det helt ekstraordinære er, at han fandt alle disse 42 ord i netop Esajas’ Bog 52-53, som handler om ”Herrens lidende tjener”… Denne smukke profeti, som er skrevet ca. 700 år før Kristus, har kristne altid betragtet som en profeti om Jesus Kristus og hans lidelse og død for os.

Det ekstraordinært usandsynlige

Enkelte navne og ord kunne måske påstås at være indlagt bevidst i teksten af dem, der kopierede den. Enkelte korte ord og navne kunne måske være tilfældige. Men det samme kan man ikke sige om ord, der beskriver fremtidige personer og begivenheder. Endnu mere ekstraordinært bliver det, når man finder flere ord, der giver hinanden mening.

Og toppen er, hvis man finder dette i en tekst, som netop omhandler det, som ordene drejer sig om. Og det er netop tilfældet med de tekster, hvori man finder navnet Jesus og ord, der har med ham at gøre. Så det, der begyndte som en jødisk søgen i Torahen, viste sig at pege meget påfaldende på netop den Jesus, som jøderne gennem generationer har anset som årsagen til alle deres ulykker.

Nu bekræfter selv kodeordene i det Gamle Testamente, at Jesus var den lovede Messias.

Jesus er også i Salme 22

På korset sagde Jesus: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig” – og han henviste hermed til Salme 22 i Gamle Testamente. Også her fandt Jacov Rambsel navnet Yeshua. Også ordene salvet, konge, Isai, kvist, Messias og Nazareth findes i den korte salme 22. Ord, som netop hører sammen Jesus, som var den salvede, opvokset i Nazareth, som nedstammede fra Isai og dermed var Isais rod og kvist. Han blev kaldt jødernes konge af Pilatus, og englen sagde til Maria, at han skulle kaldes Yeshua.

Det mystiske og statistisk helt usandsynlige er, når man finder lange ord og ordpar, der passer sammen i en kort tekst. Her er oddsene 1:1.000.000 eller mere. Og hvis teksten så ovenikøbet er relevant, så er man kommet på sporet af noget stort…!

11. September

Da Al-Qaeda angreb USA den 11. september 2001 var opdagelsen af bibelkoderne endnu forholdsvis ny og begrænset til enkelte ord og ganske få sætninger. Siden er der fundet mange lange sætninger – også om 11. september. I Ezekiels Bog kapitel 37 fandt et team på biblecodedigest.com følgende kodeord:

Manhattan; World Trade Center; Tårn ødelagt imod bjerget, åh Gud; Pentagon; flykaprere; tænd flyet; terror hedt i mig; hvor er de; og lad Gud ikke sprede terror; terror fra havet er der i dem; Jihad; Arafat; filistre; Bin Laden, de fattiges blod; du vil spytte på tradition, Al Kada; Muhammed Omar; Taliban; ild fra hjertet; Saddam Hussein; Saddam; Hussein; dette er Babylons konge; Irak.

Et tegn til vores tid

Den canadiske forfatter Grant R. Jeffrey var overbevist om, at koderne var Guds tegn til vores computer-generation. Et tydeligt tegn på, at Bibelen virkelig er en guddommeligt inspireret og troværdig bog. Hans bog ”The Mysterious Bible Codes” er en glimrende introduktion til koderne.

Gud inspirerede åbenbart Bibelens forfattere og indlejrede på en genial og overnaturlig måde koder i ”Bøgernes Bog”. Koder, som kunne opdages netop i vores computer-generation, hvor mange har mistet troen. Gennem de uforklarlige koder kan tvivlere og ateister få et glimt af, at der står en hyper-intelligent kraft bag Bibelen.

Udfordringen har på dansk udgivet hæftet: ”Bibelkoderne – opdagelsen af skjulte kodeord i de gamle tekster”. Det kan bestilles på Hosianna.dk for 48 kr.