Hvorfor er Bibelen så enestående?

Verdens ældste overlevende hele bibel – Codex Sinaiticus fra det 4. århundrede. Bogen er skrevet på græsk på pergament. Mange endnu ældre skriftruller er nu fundet i Qumran-hulerne ved Dødehavet.

Bibelen er ikke bare én bog, men et helt bibliotek på 39 bøger i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente.

Selv om alle disse 66 bøger er skrevet af næsten lige så mange forfattere over flere tusinde år, så går der en rød tråd igennem. Denne røde tråd handler om, hvorfor vi er her på jorden, hvorfor der er så meget ondt, hvordan Gud har forsøgt at række ud til mennesker gennem historien.

Og det hele kommer til at hænge sammen, da Jesus Kristus bliver født for 2022 år siden. Da det blev jul for første gang. Ifølge Bibelen er Jesus vejen til Gud. Han er den Messias, som gør det muligt for os at blive accepteret af Gud og få det evige liv, når vi dør.

Oversat til 3.589 sprog

Bibelen er den bog, som er oversat til flest sprog. Hele Bibelen eller dele af Bibelen er oversat til 3.589 sprog…! Det betyder, at 7,14 milliarder mennesker har adgang til i det mindste noget af Bibelen på deres eget sprog.

Men ikke alle mennesker kan læse, derfor er der også produceret Jesus-film. En af disse film er nu udkommet på 2.000 sprog! Jesus sagde, da han endnu var på jorden, at evangeliet om ham skulle forkyndes for alle folkeslag. Og så skulle ”enden” komme.
Meget tyder da også på, at vi nu befinder os i verdenshistoriens sidste kapitel. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der står i Bibelen om dette – og om tro og frelse.

Begynd ikke forfra

Hvis man vil forstå mest muligt, skal man ikke begynde forfra i Gamle Testamente. Det er bedre at begynde med Ny Testamente, som også er kortere. Bagefter kan man så fordybe sig i Gamle Testamentes mange spændende og lærerige beretninger. Bøgerne i Gamle Testamente er skrevet før Jesu fødsel, mens Ny Testamente er skrevet efter.

Men de to testamenter hører sammen. Jesus henviste ofte til citater fra Gamle Testamente. Over 600 gange henvises der i Ny Testamente til Gamle Testamente. Og over 250 gange citeres der fra Gamle Testamente i det nye.

Historiebog

Store dele af Gamle Testamente beskriver menneskets historie næsten 6.000 år tilbage. Og selv om der er fundet andre gamle skrifter og fund, så er der ingen, der kommer i nærheden af Bibelen i alder, omfang og troværdighed. Det Nye Testamente er også det bedst dokumenterede værk fra antikken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Vi har flere tusinde oldtids-manuskripter af NT. Til sammenligning findes der kun 9 kopier af Julius Cæsars bog om Galler-krigene, og 8 kopier af Herodots historieværk.

Omhyggeligt kopieret

Bibelens tekster er omhyggeligt kopieret med et sindrigt kontrolssystem for at sikre, at der ikke skete fejl.

De ældste bibelske bøger blev skrevet på papyrus, senere brugte man skriftruller af skind, kaldet pergament. Før trykkekunsten blev opfundet, kopierede skrivere de bibelske tekster med håndskrift. Bibelen består af ca. tre millioner tegn. Derfor ville det tage en person et helt år at kopiere teksten med håndskrift.

For at sikre, at der ikke var fejl i kopierne, havde skriverne et veludviklet kontrolsystem. De kopierede fx det midterste bogstav i hver linie ude i margenen ud for linien. Hvis man ved en fejl havde føjet til eller fjernet et ord eller bogstav eller skrevet et ord forkert, ville det blive opdaget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Desuden talte man alle bogstaver. Hvis tallet ikke stemte overens med originalen, blev kopien kasseret. Alt blev gjort med stor ærefrygt, fordi man anså teksterne for at være ”Guds Ord”. Man turde ikke andet end fremstille teksterne korrekt ”for Guds ansigt”.

Qumran gav beviset

Muslimer og ateister har påstået, at Bibelen er blevet forfalsket. Det er ikke sandt. I 1948 fandt beduiner nogle 2.000 år gamle skriftruller gemt i klippehuler i Qumran i Israel. De kaldes Dødehavsrullerne. Nu er der i alt fundet ca. 800 ruller. Mange af dem er kopier af Gamle Testamentes bøger, og heraf kan man se, at der ikke er sket forvanskninger gennem årtusinder!

I 1995 fandt man også rester af Markusevangeliet her. Det er bevis på, at Markusevangeliet blev skrevet før 67 e.Kr. Dvs. højst 36 år efter Jesu død og opstandelse. Tidligere har bibelkritikere påstået, at der gik hundrede år eller mere, inden evangelierne blev skrevet ned. Men Qumran- rullerne har bekræftet, at Bibelen er troværdig. Også dele af Paulus’ første brev til Timoteus er fundet blandt Dødehavsrullerne.

Inspireret af Gud

Men Bibelen er ikke blot en samling velbevarede skrifter, som er flere tusinde år gamle. Bibelen er en overnaturlig bog. For selv om Bibelen ikke lægger skjul på, at det var almindelige mennesker, der skrev indholdet, så fastholder kristendommen, at bøgerne er ”inspireret” af Guds ånd. At Gud har haft en finger med i det, der blev skrevet. Hvilket de uforklarlige bibelkoder jo også tyder på. (Se side 22).


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Paulus skriver i sit 2. brev til Timoteus kap. 3,16-17: ”Hele Skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til irettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode.”

Bibelen har en særlig evne til at ”tale” til mennesker. Hvad enten det handler om historie eller undervisende tekster, så gør bibelteksterne mere indtryk end alle andre bøger. Mange har givet Hebræerbrevets forfatter ret, når han i kap. 4,12 skriver: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

Man bør naturligvis læse Bibelen i sammenhæng. Men et enkeltstående vers kan også være ”et ord til dagen” – og mange bruger at tage et sådant tilfældigt ord som en påmindelse eller rettesnor for det, man skal foretage sig den dag. Og til trods for, at denne metode kan virke tilfældig og useriøs, så har mange oplevet utrolige – overnaturlige – svar på vanskelige situationer.

Tilgængelig for alle

Mens Bibelen i Middelalderen kun var på latin og kun kunne læses af præster og andre lærde, er den idag tilgængelig for enhver.Og på stort set alle sprog. På dansk findes der Dronningens autoriserede bibeloversættelse, som bruges i kirkerne. Men der findes også en nu-dansk 2020-bibel og en Bibelen på hverdags-dansk. Og de findes i mange udgaver og indbindinger.

Bibelen på smartphone

Mange læser i dag Bibelen på deres PC, iPad eller smartphone. Her kan du også søge på ord og sammenligne med oversættelser på andre sprog. Nogle oversættelser kan man endda få læst op. Og man kan få ”dagens vers” og studieplaner. Altsammen uden at det koster noget.
Den mest kendte af de gratis programmer med Bibelen på smartphone er YouVersion. Den kan gratis downloades med mange forskellige sprog.

God fornøjelse med den vigtigste bog i verden!