Økumenisk Ansgargudstjeneste

Søndag den 22. januar kl. 16.00 holdes en økumenisk, fælleskirkelig ”Ansgargudstjeneste” i Sct. Marie Kirke i Haderslev.

Siden 2017 har de forskellige kirkesamfund i Haderslev Stift mødtes til en årlig gudstjeneste, opkaldt efter Nordens Apostel. Ansgargudstjenesten finder sted i tiden omkring Kyndelmisse, dvs. den 2/ 2, samt Ansgars dødsdag, den 3/2.

De forskellige kirkesamfund skiftes til at lægge hus til, og værtskirken fortæller lidt om sig selv. Til gudstjenesten mødes Den katolske Kirke, Metodistkirken, Brødremenigheden, Pinsekirken, de tyske frimenigheder, de ortodokse kirker og Folkekirken. Efter gudstjenesten er der kaffe/te og kage.