Du skal bare handle på din tro

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

En tidligere newage’er fortalte mig glædesstrålende, at hun netop havde skaffet sig af med det okkulte i sin lejlighed. Og nu følte hun stor frihed og glæde.

Ofte bliver der i prædikener og opbyggelige bøger lagt vægt på, at vi ikke blot skal tro med forstanden, men med hjertet. At vi også skal have følelserne med. Men hverken tanker eller følelser behøver at føre til nogen ændring, hvis vi ikke handler på det, vi tror på. Der er ingen ende på alt det gode og rigtige, der kan siges om Gud og kristendommen.

Men det er altsammen uden effekt, hvis vi ikke handler på det…! Paulus fortæller Timoteus i det 2. brev, kap. 3,5, at et af kendetegnene på mennesker i de sidste tider er, at: ”De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre.”

Men hvis du, ligesom jeg, længes efter at opleve mere af Guds kraft i vores liv, så må vi tage skridt i tro. Det kan være, vi – ligesom den tidligere newage-kvinde – skal få ryddet helt ud i de dårlige bøger og film.

Det kan være, vi hænger fast i en ugudelig vane eller en ”lille” synd, som vi ikke synes er så farlig. Men den slags blokerer for fællesskabet med Gud. Bibelen er fyldt med beretninger om, hvad der skete, når jøderne begyndte at praktisere fremmede folks ugudelige skikke – ved siden af.

Det nytter heller ikke meget, at vi beder om vækkelse, hvis vi ikke tager de små skridt, som Helligånden minder hver enkelt af os om. Hvis vi derimod alle begynder at gøre det, som vi bliver ledt til af Guds ånd, så vil der hurtigt ske en forandring. Også i de danske kirker og det danske samfund. Og for at denne leder nu ikke bare skal blive til smukke ord, så tag et øjeblik i bøn, hvor du spørger Gud, hvad han ønsker, at du skal gøre.

Tag så det skridt i tro. Måske vil du indvende, at du ikke hørte noget. Men Helligånden taler jo også gennem vores samvittighed og gennem omstændigheder. Så ofte véd vi allerede, hvad vi burde gøre.