Hvordan kan jeg sejre over bekymringer for mine børn og mit helbred?

Jeg vil søge Gud i hans ord, men hvor finder jeg det ord, som kan give mig fred?

Kære Orla Lindskov

Jeg er en kristen kvinde i starten af tresserne, som skriver til dig for at få råd og vejledning, og jeg vil gerne være anonym. Jeg skammer mig som kristen over det problem, som jeg er løbet ind i. Jeg er nemlig blevet angrebet af bekymringer. Årsagen er nok de vanskeligheder, jeg står med. Mest vel nok bekymringerne for mine 3 børn. Det går dem nemlig ikke så godt for øjeblikket. De er alle 3 i vanskeligheder.

Men jeg er også bekymret for mit eget helbred. Det er begyndt at skrante, som man siger. Jeg tror, at det hænger sammen med, at min tanker kredser dagen lang om mine børn og deres fremtid samt deres problemer. Det føles som om mine bekymringer er ved at gøre mig syg. Kan bekymringer virkeligt gøre skade på den måde?

Det må jeg spørge dig om, Orla Lindskov. Jeg vil så gerne møde Gud til forløsning af og befrielse for mine bekymringer, men også til forløsning af mine børns problemer. Men hvordan kan jeg opleve det? Jeg beder selv om, at det må ske. Jeg føler, at mine bekymringer har bragt mig nærmere til Gud, end jeg var før. Men alligevel føler jeg, at bekymringerne er ved at overmande mig og tage magten fra mig.

Jeg har aldrig følt mig så ”lille” før i mit liv. Jeg ønsker at blive ved med at leve i min frelse, også nu selv med bekymringerne. Intet skal rive mig bort fra Gud.
Jeg ønsker at opleve sejr over mine bekymringer inden min dødsdag. Også at opleve en sejr over mine børns vanskeligheder. Hvor finder jeg det frelsende ord? Hvor finder jeg det ord, som kan give mig fred?

Jeg vil søge Gud i hans ord, for du har tidligere skrevet, at Gud bor i sit ord. Jeg tror, at jeg i dit svar vil finde netop det ord eller de ord, som vil give mig fred.

Med venlig hilsen
Den bekymrede kvinde.

Kast dine bekymringer over på Gud

Kære bekymrede kvinde


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad mig starte med dit første spørgsmål, nemlig om bekymringer kan gøre skade? Det kan bekymringer. De kan også, som du selv nævner, gøre folk syge, både fysisk såvel som psykisk. Bekymringer er farlige at gå med i længere tid, for bekymringer er onde, og de nedbryder os. Heraf ser vi også, hvem der sender dem ind i vores tanker. Det gør den onde.

Nu dit spørgsmål om, hvordan du kan opleve forløsning og befrielse fra bekymringer? Det giver Bibelen os en anvisning på. Den anvisning finder vi 1. Peters brev kap. 5, vers 7: ”Kast alle jeres bekymringer på Ham, for Han har omsorg for jer.” Det er ikke altid så let, for bekymringer har en evne til at vende tilbage. Men hold ud.

Du kan opleve Guds fred

Bekymringer kommer, fordi vores liv rummer vanskeligheder og kampe. Derfor fortæller Bibelen også klart, hvad vi skal gøre med bekymringerne. Vi skal kaste dem på Herren, på Jesus. Derved kommer vi til at opleve noget fantastisk – nemlig Herrens omsorg. Det er faktisk sådan, at så længe vi vælger at gå med bekymringerne selv, så er Herren afskåret fra at vise sin omsorg, sin hjælp.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Herren kan nemlig kun hjælpe os med det, vi overgiver til Ham. Ved at overgive vores bekymringer til ham, inviterer vi hans hjælp, hans løsning, hans plan ind i vores problemer. Ja, ind i alt det, vi er bekymret for. Der står endda, at vi skal ”kaste” vores bekymringer på ham. Når vi kaster noget fra os, så kommer det væk fra os i en fart, og det er netop Guds hensigt:

Bekymringerne skal væk fra os i en fart, inden de når at gøre skade. Skriftstedet i 1. Peters Brev giver os så også en måde, hvorpå vi gennem bekymringerne kan møde Gud, Guds kærlighed og Guds mægtige omsorg. Bekymringer er noget skidt. Men de kan blive til noget godt. De kan nemlig blive årsagen til, at vi oplever Herrens omsorg.

Der står, at vi skal kaste vores bekymringer på Ham. Hvordan? Vi gør det ved bøn. Vender bekymringerne alligevel tilbage. Så skal vi gentage vores bøn. Så skal vi holde ud til vi får fred. Guds fred fortæller os nemlig, at Gud har overtaget vores problem. Som du nævner, så har dine bekymringer bragt dig nærmere til Gud.

Grib Guds hånd hver dag

Vi skal ”kaste” vores bekymringer over til Herren i bøn.

Jesus mødte også vanskeligheder. F.eks. var han meget bekymret i Getsemane have. Men han overgav det hele til Faderen. Vi mennesker skal lære ligesom Jesus at overgive alle vores bekymringer til Faderen. Vi har faktisk brug for at gribe Guds hånd dagligt. På den måde kan du og jeg leve i vores frelse dagligt. Under bekymringer, under smerter da skal vi gribe Guds hånd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Da skal vi gribe Guds trøstende Ord, for Gud bor i sit Ord som før nævnt. Guds kraft bor også i hans Ord. Det er noget, vi må lære: – At holde fast i Guds Ord, i Guds hånd. Mange ting kan forstyrre. Men gør det så godt, du kan og hold ud. Helligånden vil styrke og støtte dig i det fra dag til dag.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov