Hvordan skal vi forstå det, der sker i Israel lige nu?

Kære Anne

Når jeg ser og læser nyhederne, virker det som om, at det, der sker i Israel, både er fuldstændig vanvittigt, helt brutalt og meget forvirrende. Hvordan skal vi forstå den nuværende situation i lyset af, hvad Bibelen siger om Israel?

Kirsten

 

Israels situation har altid været ret så vanvittig, rå, brutal og forvirrende, hvis man ikke ser på tingene ud fra et bibelsk perspektiv.
Det er faktisk kun Bibelen, der kan hjælpe os til at forstå Israel rigtigt, både med hensyn til fortiden, nutiden og fremtiden.
Jeg vil derfor besvare dit spørgsmål ved at se på Israels situation i hver af disse perioder.

Fortidens Israel: En rutschebanetur

I 1. Mosebog 12, for næsten 4000 år siden, indgik Gud en personlig pagt med Abraham og hans efterkommere. Senere indgik Gud en pagt med Israel, i 2. Mosebog kapitel 19 og 24: Hvis israelitterne adlød Gud, ville de være hans særligt udvalgte folk frem for alle andre. Både Gud og Israel skulle aktivt gå ind i denne pagtsordning. Hvis folket svor, at de ville adlyde Gud, lovede Herren, at han på overnaturlig vis ville sørge for dem og beskytte dem mod deres fjender.

Igennem hele Det Gamle Testamente læser vi om, at Israel oplevede Guds overnaturlige hjælp i de perioder, hvor de adlød Guds vilje. I Femte Mosebog 29,5 læser vi, at ikke engang israelitternes tøj og sko blev slidt op under de 40 års vandring i ørkenen. Når israelitterne adlød Guds bud, blev de altså helt mirakuløst beskyttet mod deres fjender.

De undslap således datidens største hær under ledelse af Egyptens Farao – mens de selv kunne vandre gennem Det Røde Hav til friheden på den modsatte bred. I Josvas Bog kapitel 6 læser vi, at Jerikos mure faldt, da israelitterne istemte kampråbet, og i 2. Krønikebog vandt israelitterne over en overvældende stor og stærk hær ved at anvende en totalt omvendt militær taktik: De sendte nemlig lovsangerne i front foran soldaterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hele Gamle Testamente handler om Israels historie og deres pagt med Gud. Ethvert lavpunkt på rutschebaneturen skyldtes, at folket havde vendt sig væk fra Gud og valgt deres egen vej. Men hver gang de omvendte sig og vendte tilbage til Gud, greb han ind og hjalp dem påny med sin overnaturlige hjælp og beskærmelse.
Det skete i overensstemmelse med det, Gud havde lovet i sin oprindelige pagt med Abraham og senere med hans efterkommere, Israels folk.

Vor tids Israel: Et moderne mirakel

Efter at have været et nærmest ukendt begreb gennem 2.000 år, kom Israel pludselig til live igen, og den 14. maj 1948 blev et land født på en dag, som det var blevet profeteret i Esajas’ Bog 66,8. Øjeblikkeligt gik modstanderne i offensiven, og den 15. maj blev Israel invaderet af Egypten, Irak, Jordan og Syrien. Uafhængighedskrigen varede i 13 måneder, men Israel holdt stand og kom igennem krigen.

Det mest afgørende af Guds løfter til Abraham var løftet om, at alle jordens folkeslag ville blive velsignet gennem hans afkom. Vi ved, at Jesus blev født i Abrahams slægt, og at tilbuddet om velsignelse og frelse ved troen på ham dermed kom til at gælde alle nationer i hele verden. Men det er også værd af bemærke, at Israel som nation har været til velsignelse, selv om flertallet i landet endnu ikke anerkender Jesus som deres Messias.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I de 72 år, der er gået, siden Israel blev dannet, har nationen imponeret verdenssamfundet med bemærkelsesværdige teknologiske og medicinske landvindinger. Dermed har folket været til velsignelse for hele verden, som Gud i sin tid lovede Abraham. Det skyldes, at Gud ikke har glemt sin pagt med Israels folk til trods for deres ulydighed.

Men denne ulydighed, hvor de vender Gud ryggen, gør livet svært for folket. Gud siger det så stærkt i 5. Mosebog 8,18: ”Husk altid på, at jeres velstand kommer fra Herren, jeres Gud, der trofast holder fast ved den pagt, han oprettede med jeres forfædre.” Det virker, som om Gud på en særlig måde minder Israel om ikke at glemme ham, når de oplever fremgang.

Det er, som om Gud i sin forudviden vidste, at netop det ville ske. Og vi ser denne realitet i Israel, som det er i dag. I vor tid, 4000 år efter Abrahams første møde med hele universets Gud, er scenariet langt på vej det samme. Gud forandrer sig ikke, og han har aldrig ændret sin pagt med Abraham. Denne pagt lover, at lydighed medfører overnaturlig hjælp og beskyttelse. Derimod vil ulydighed medføre, at Israel går glip af disse vigtige dele af pagten, hvor Gud griber ind på overnaturlig vis til folkets fordel.

Alligevel er Israel anerkendt verden over som et af de mest kreative og innovative lande, fx på grund af sin efterretningstjeneste og den unikke landbrugsteknik og -produktion. Dette viser, at Gud hverken har fortrudt sine gaver eller sit kald, som det forklares så godt i Romerbrevet 11. Israels historie viser, at Gud ikke har frataget folket de evner, han oprindeligt gav dem til at blive rige, stærke og berømte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men husker Israel som nation sin Gud, ligesom fortidens Israel gjorde det? Nej, det er tilsyneladende ikke tilfældet. Og jeg tror, at netop det er årsagen til, at Israels folk har så meget besvær med at bekæmpe og vinde over sine fjender i nærområdet. De har altid haft fjender, så det er ikke noget nyt. Men i deres sværeste tider har folkets lydighed altid fået Gud til at give dem en overnaturlig sejr i deres konflikter og krige.

Det virker som om Gud på en særlig måde
minder Israel om ikke at glemme ham,
når de oplever fremgang.
Det er som om Gud i sin forudviden vidste,
at netop det ville ske.
Og vi ser denne realitet i Israel, som det er i dag.

Efter et palæstinensisk terrorangreb mod Ilka Bar på den travle Dizengoff Street den 8. april 2022, kommer både civile og israelske soldater til stedet for at ære ofrene. Arkivfoto

Når jeg ser Israel have så mange udfordringer, som de har det i den nuværende konflikt, er det altid min bøn, at de anerkender Jesus som deres Gud og adlyder ham af hele deres hjerte. Vi ser jo i virkeligheden, at de stoler på deres egen militære overlegenhed og deres tidligere militære bedrifter. Det, de mangler, ”The Missing Link”, er, at de kæmper side om side med deres Gud. Og det kan de kun gøre ved at vise ham lydighed som hans særlige folk.

Fremtidens Israel: Lige så sikker som Guds løfter

Israels fremtid er lige så tryg og sikker som Guds løfter, der aldrig vil falde til jorden: Salme 48 beskriver Zions bjerg som Den Store Konges By. Og Zacharias 14,4 fortæller os, at Jesus vil vende tilbage til Oliebjerget i Jerusalem. I Jeremias 33,19-21 siger Gud selv, at hans pagt med Israel er lige så sikker som at solen står op og bebuder en ny dag hver morgen.

Disse bibelord overbeviser mig om, at uanset hvad der sker, vil Israel og Jerusalem overleve indtil den dag, da Jesus kommer igen. Men indtil da vil de kun have succes i kampen i samme grad som de adlyder Herren. Og det vigtigste er, at de adlyder ham ved at tage imod Jesus Kristus som deres Messias og Herre. Han har lovet, at han vil behandle dem som sit udvalgte folk, hvis de adlyder ham.

Og når de adlyder ham, lover han dem sejr over alle deres fjender. Det er den simple opskrift, hvis Israel skal vinde sejr. Men Bibelen siger også, at folket vil forblive hårdhjertede, når det gælder at anerkende Jesus som deres Messias. Faktisk skal de gennemgå store prøvelser, før de endelig er klar til at bøje sig og tilbede ham, når han vender tilbage i skyerne med magt og stor herlighed.

Netop nu oplever Israel en alvorlig udfordring, når det gælder valget af gengældelsesaktioner. De militære valg handler om at beskytte landet ikke bare mod én fjende, men mod mange andre, som er fjendtlige overfor militær gengældelse fra Israels side. Også medierne har tilsyneladende valgt side imod Israel, og der er stigende antisemitisme mod jøder, som lever uden for Israel.

Hvordan skal vi reagere på denne situation? Først og fremmest må vi holde op med at være sentimentale og i stedet forstå, at tingene vil ske, som det allerede er forudsagt i Bibelen. Vi må også holde op med at forudsige datoer og begivenheder og i stedet lære at læse tidens tegn. Og vi må være vågne og forberedte og forvente, at Jesus snart kommer igen for at hente sin menighed.

Bed for Israel og hele situationen ud fra Guds ord. For at kunne gøre det, må vi studere, hvad Bibelen siger om Israel i fortid, nutid og fremtid. Forkynd Guds evigtgyldige løfter til og om Israel. Gå i forbøn for, at Israel må omvende sig og vende om til Herren. Bed om, at de forhærdede hjerter i Israel må blive forvandlede, så de anerkender Jesus som deres Messias, der kom for 2000 år siden, og som snart kommer tilbage for at regere som hele verdens konge fra Jerusalem.

Det knuser vore hjerter at se, hvad der foregår i Israel netop nu. Men i samme grad som vi lider med dem, må vi bede om, at de omvender sig og vender tilbage til Herren, for det er i sidste ende deres eneste håb.