Ny leder af Randers Friplejehjem

Tove Frederiksen

Formanden for Randers Friplejehjem, Flemming Østergaard, oplyser, at Randers Friplejehjem har ansat Tove Frederiksen som ny leder. Tove Frederiksen havde første arbejdsdag som plejehjemsleder den 1. oktober.

Flemming Østergaard oplyser, at Tove Frederiksen er bosiddende i Randers – Romalt – og at en enig bestyrelse havde peget på Tove Frederiksen blandt 13 ansøgere. Om kritierierne for valget tilføjer Flemming Østergaard:

”Det, vi i bestyrelsen gik efter i udvælgelsen af vores nye leder for Randers Friplejehjem, var, at ansøgeren skulle havde gode og solide kvalifikationer/kompetencer og have dokumenteret mangeårig ledererfaring indenfor plejeområdet. Desuden skulle ansøgeren kunne bære vores værdier videre om det kristne livs- og menneskesyn i sit virke på Randers Friplejehjem”.

Den nye leder vil få ansvaret for 42 dedikerede og passionerede ansatte samt 29 beboere.

”Tove Frederiksen har senest fra 2012 – 2022 været gruppeleder hos hjemmeplejen i Favrskov Øst og har haft personaleansvar for 44 ansatte. Og før da har hun været ansat som afdelingsleder hos Solbakken i Randers fra 2010 – 2012. Desuden har Tove arbejdet på specialplejehjemmet Caritas i Århus fra 2007 – 2010 – demens og psykiatri. Tove er oprindelig uddannet diakon- plejehjemsassistent. Hun er gift med Alfred, og de har 4 voksne børn,” slutter Flemming Østergaard.