To nye i bestyrelsen for Tænketanken for Forfulgte Kristne

Gunilla Birch Kromann Haarsted

Under Tænketankens årsmøde den 25. september brugte man tid på at drøfte udviklingen i Afrika, særligt i landene syd for Sahara. Der var også et oplæg om de kristne i Egypten.

Professor emeritus Holger Bernt Hansen holdt foredrag om ”Afrika i en ny verdensorden – status og udfordringer”. Tidligere generalsekretær i Dansk Europamission Henrik Ertner Rasmussen holdt et oplæg med fokus på religionsfriheden og særligt de kristnes situation i Egypten.

På årsmødet var der også valg til bestyrelsen. Her blev sognepræst Gunilla Birch Kromann Haarsted og tidligere folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. De afløser sognepræst Kathrine Lilleør og tidligere ambassadør Birger Riis-Jørgensen, som ikke ønskede genvalg.

Daniel Toft Jakobsen