Tønder-provst prædikede ved Folketingets åbning

Christina Rygaard Kristiansen

”Provst fra landdistrikterne udvælges til gudstjeneste ved Folketingets åbning,” skrev Altinget.dk den 21. september. Det var dog andet år i træk, at en kvindelig provst fra provinsen prædikede for folketingsmedlemmerne den 1. tirsdag i oktober.

Christina Rygaard Kristiansen indledte sin prædiken med at beskrive et maleri af den tyske maler Sieger Köder. Maleriet forestiller fodvaskningen, hvor Jesus vasker Simon Peters fødder Skærtorsdag aften.

”I spænd med Guds Søn”

Efter at have talt om disciplens tøvende accept af fodvaskningen, beskriver Christina Rygaard Kristiansen maleriet og siger:

”Foran Peter knæler Jesus. Man ser kun ryggen og fodsålerne af ham. Peter har allerede lagt den ene hånd om hans skulder, for han vil jo gerne være tæt på Jesus, men med den anden hånd lægger han an til at skubbe ham væk. Sådan sidder han så, Peter, som så mange af os sidenhen har gjort. I spænd med Guds enbårne søn.”

Og sådan har vi det i forhold til det med overgivelse og tab af kontrol, påpeger hun.

”Vi vil jo gerne være tæt på, bare ikke så tæt på, at vi taber kontrollen, eller der er nogen, der tror, vi er blevet sære. Men længslen efter, at der må være mere – den kender vi – og usikkerheden, den sårbarhed vi oplever, når vi tør stå ved vores længsel efter dybde og mening.” Provsten peger på, at Jesus godt ved, at Peter et par timer senere ikke kan holde sig vågen, og at han vil fornægte sin Herre og Mester. Men Jesus ser alligevel på sin discipel med ømhedens blik.

Guds kald og Hans kræfter

Det er vigtigt at finde ud af, hvad Gud kalder os til, understreger provsten og kommer ind på prædiketeksten fra Markusevangeliet 6, 30-44 om bespisningen af de 5000. Her udfordrer Jesus sine disciple til at skaffe mad til de mange mennesker med ordene: ”Gå hen og se efter”. Og selv om alt håb synes ude for os, gælder det ikke for Jesus, fastslår provsten. Det gælder også vort forhold til tidens store udfordringer:

”…jeg tror af hele mit hjerte… at der ikke findes nogen situation, som Gud ikke er Gud for”. Afsluttende lyder det fra Tønder-provsten: ”Svarer vi på kaldet, skal vi huske, at det er mægtige kræfter, der er på spil, for de kræfter, Gud virker i os med, er de kræfter, hvormed han rejste Kristus fra de døde”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kvindelige præster i 75 år

Christina Rygaard Kristiansen kom også ind på, at det i år er 75 år siden, de første kvindelige præster blev ordineret i Danmark. Hun fortalte også om mødet med kvindelige teologer i Letland, som ikke fik mulighed for ordination. Der er grund til at glæde sig over den danske folekirkeordning, konkluderede provsten.

På Folketingets tv-kanal kunne man følge gudstjenesten fra Christiansborg Slotskirke, hvor mange af Folketingets medlemmer deltog. På skærmen kunne man både se og høre politikerne synge blandt andet ”Du, Herre Krist” og ”Nu takker alle Gud”. Desværre var det ikke alle i slotskirken, som var i stand til at høre, hvad der blev sagt fra prædikestolen. Især bagerst i kirken kneb det med høre, udtalte et par af politikerne efter gudstjenesten.

Semitisk filolog, provst og tidligere bispekandidat

Christina Rygaard Kristiansen læste semitisk filologi og arabisk, før hun i 1995 blev cand.theol fra Københavns Universitet. Herefter har hun haft præsteembede i Lindelse-Tryggelev-Fodslette Pastorat i Fyns Stift og i Tingsted Sogn i Lolland-Falsters Stift, og hun tog en master i ledelse fra Roskilde Universitet i 2014. I 2017 var Christina Rygaard Kristiansen bispekandidat i Lolland-Falsters Stift. Det blev dog Marianne Gaarden, der gik af med sejren – og denne biskop, som også repræsenterer et landdistrikt, var prædikant ved Folketingets åbning i 2021.


Artiklen fortsætter efter annoncen: