Ny bestyrelse i Kristelig Lægeforening

På billedet fra Kristelig Lægeforenings årsmøde ses fra venstre, bagerste række: Adam Nissen, Peter Bank Pedersen, næstformand Heidi Dahl Christensen og Jonas E. Pedersen; forreste række: formand Ida Guldberg, kasserer Karen Nielsen samt suppleanterne Tobias Kjøller og Mai Sørensen.

I begyndelsen af oktober holdt Kristelig Lægeforening årsmøde, hvor der også blev valgt en ny bestyrelse. Den hidtidige næstformand, ph.d.studerende Tobias Nissen, havde på forhånd meldt sin afgang, hvorfor der skulle findes en ny kandidat. Her blev Jonas E. Pedersen, der er i en introstilling som akutmediciner, valgt.

Derudover var nefrolog Heidi Christensen også på valg, og hun blev genvalgt. Anæstesilæge Ida Guldberg blev ligeledes genvalgt som formand. Som følge af vedtægtsændringerne er det i øvrigt sidste gang, at formanden vælges ved årsmødets generalforsamling. Fremover bliver formanden fundet ved bestyrelsens konstituering.

Ud over de nævnte består Kristelig Lægeforenings bestyrelse af praktiserende læge Adam Nissen, onkolog Peter Bank Pedersen og af suppleanterne Mai Sørensen, der i gang med sin hoveduddannelse i psykiatri, og reservelæge Tobias Kjøller og den tilforordnede kasserer Karen Nielsen, pensioneret læge i almen medicin.