Kristelig Lægeforening takker for Etisk Råds afstandtagen til aktiv dødshjælp, men er bekymret for den politiske proces

Kristelig Lægeforenings formand Ida Guldberg. Foto: Stefan Vase.

Der er for meget på spil til, at aktiv dødshjælp kan indføres i Danmark, mener 16 ud af 17 medlemmer af Etisk Råd. Det faktum modtages med lettelse i Kristelig Lægeforening, som dog er bekymret over de politiske bevægelser. Hvorvidt aktiv dødshjælp kan indføres i Danmark, kan ifølge Etisk Råd aldrig nogensinde besvares med et simpelt ja eller nej. Emnet er så etisk komplekst, at spørgsmålet om aktiv dødshjælp umuligt kan afklares med et enkelt statement.

Rådet har primært forholdt sig til to modeller fra udlandet: Oregon-modellen, som kun giver mulighed for assisteret selvmord ved terminal sygdom. Nederlandene-modellen, som giver mulighed for assisteret selvmord og eutanasi for patienter med “ubærlig lidelse”. Men som Kristelig Lægeforening også har videreformidlet, indebærer det også mindreårige med somatiske og psykiske lidelser.

“Ved at sammenholde erfaringerne fra de to modeller står Det Etiske Råd tilbage med et samlet billede af dødshjælp som en etisk problemstilling. Og en ting er helt klart: Beslutningen om at tilbyde dødshjælp er lige så alvorlig som beslutningen om at anmode om den,” skriver Etisk Råd i en udtalelse. Det Etiske Råd anerkender i samlet flok, at der er tilfælde, hvor ønsket om at fremskynde sin egen død er fuldt forståelig.

Imidlertid mener et flertal af rådsmedlemmerne, at det ikke er muligt at udvikle en lovgivning, som vil kunne fungere og samtidig beskytte de mest sårbare i samfundet.

Lettet, men bekymret

Udtalelsen fra Etisk Råd modtages med en vis lettelse af Kristelig Lægeforenings formand Ida Guldberg:

”Det er med en vis lettelse, at Etisk Råd er kommet frem til det resultat og fortsat tager afstand fra indførelsen. Vi har ligesom Etisk Råd stor forståelse for, at der er mennesker, der er i en livssituation, hvor aktiv dødshjælp virker tillokkende. Men vi er meget bekymret for, hvad det sætter gang i i samfundet, og at vi ikke tager den smertelindrende behandling med i overvejelserne i forhold til den enkelte patient.”

Ikke desto mindre er Ida Guldberg meget bekymret for den politiske debat, der følger efter Etisk Råds udtalelse. Det skyldes, at regeringen har nedsat et rådgivningsudvalg, ’Værdig død-udvalget’, der skal tage stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp.

”Det er forstemmende, at Folketinget har et stående eksternt udvalg, der rådgiver Folketingets medlemmer om etiske spørgsmål, nemlig Etisk Råd, men at regeringen vælger at nedsætte et rådgivningsudvalg, der skal behandle præcist samme spørgsmål. Derfor er vi meget spændte på, hvordan Etisk Råds udtalelse bliver håndteret af regeringsudvalget, som får rollen som overdommer i spørgsmålet. Det er et køligt politisk spil, der er grund til at være kritisk overfor.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pensum for politikerne

Ida Guldberg håber, at både Etisk Råd og Værdig død-udvalget vil blive inddraget i en saglig politisk proces, hvor alle sider belyses, og hvor alle synspunkter og erfaringer inddrages.

”Vi har ikke set den samme taktik i spørgsmålet om abort, hvor regeringen forventede en udtalelse fra Etisk Råd, om at abortgrænsen skulle hæves. Og sådan gik det. Derfor håber vi, at regeringen og politikerne ikke lader sig forblænde af meningsmålinger, som ganske vist viser opbakning, men som er sort/hvide i sin form og umuligt kan bruges i en længere nuanceret debat. Etisk Råd demonstrerer en stor saglighed og respekt i sin udtalelse, og det bør være pensum for både folketingspolitikere og befolkning som sådan.”