Højskoleforstander blev Årets Teolog

Robert Bladt modtog prisen af fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen (i midten) og bestyrelsesformand Sune Skarsholm.

Menighedsfakultetet i Aarhus har kåret højskoleforstander Robert Bladt til Årets teolog 2023.

Cand. theol. Robert Bladt, der er forstander på Børkop Højskole og frivillig hjælpepræst i Frimenigheden Broen i Vejle, mødte intetanende op til et møde i Indre Missions Hus i Fredericia den 15. november. Her fik han af MF’s fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen samt bestyrelsesformand Sune Skarsholm overrakt et diplom og hørte begrundelsen for, at prisen ‘Årets Teolog 2023’ tilfaldt ham.

Teologi og strategi

Formanden begrundede valget af Robert Bladt med ordene: ”Robert Bladt er en skarpsindig teolog, der formår at tænke teologi og strategi sammen. Den evne har han brugt til at skabe et miljø for teologisk og menneskelig dannelse på Indre Missions Højskole til gavn for præsteuddannelsen på Menighedsfakultetet og hele ‘Kirke-Danmark’.”

I MF’s begrundelse for valget af Robert Bladt nævnes det også, at Børkop Højskole har flerdoblet antallet af elever og er blevet en ”fødekæde” til teologiuddannelsen ved Fjellhaug International University Colleges afdeling på Menighedsfakultetet.

”Da Robert Bladt begyndte på skolen, var elevgrundlaget usikkert, og den teologiske profil på skolen trængte til en rebranding. Robert Bladt understregede fra begyndelsen, at Børkop er en BIBEL-højskole. Siden har Bladt utrætteligt arbejdet med fornyelse og udvikling. Antallet af elever er flerdoblet, skolen har været igennem flere tiltrængte renoveringsprojekter, og lærerstaben er vokset betragteligt,” hedder det blandt andet i begrundelsen, hvor også højskoleforstanderens forfatterskab nævnes.

Årets Teolog’er siden 2005

Prisen på 5.000 kr. tildeles en teolog, som ’har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at fremme sund teologi eller har gjort sig bemærket i offentligheden til fordel for bibelsk kristendom og menighedsliv.’

2005: Jens Bruun Kofoed, DBI
2006: Biskop Steen Skovsgaard
2007: Sognepræst Gert Nicolajsen
2008: Sognepræst Henrik Højlund
2010: Jens Ole Christensen, generalsekretær i LM
2011: Kai Kjær-Hansen, formand for Israelsmissionen
2012: Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst
2013: Iver Larsen, bibeloversætter ved Wycliffe
2015: Flemming Kofod-Svendsen, pastor emer. og fhv. minister
2016: Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst og leder af ’I Mesterens Lys’
2017: Bodil Skjøtt, generalsekretær for Israelsmissionen
2019: Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke
2020: Sognepræst Robert Strandgaard Andersen
2021: Jørgen Jørgensen, sognepræst i Aabenraa
2022: Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Aarhus.