GT-professor med hjerte for mission holder afskedsforelæsning på DBI

På billedet ses Nicolai Winther-Nielsen prædike i Emdrup Kirke sidste søndag, den 7. januar, hvor den gammeltestamentlige læsning var Salme 8.

Fredag den 12. januar kunne professor Nicolai Winther-Nielsen, Emdrup, holde sin afskedsforelæsning efter mere end 47 års dedikeret arbejde med Gammel Testamente.

I efteråret 2023 fejrede Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet 200 års bibeltro gammeltestamenteforskning, da tre professorer fyldte rundt. Blandt de tre var Nicolai Winther-Nielsen (NWN), som fyldte 70 i oktober. Ud over de mange års undervisning og forskning som professor i Gammel Testamente og Informations- og Kommunikationsteknologi på Dansk Bibel-Institut har NWN også formidlet Bibelen og dens budskab til både lægfolk og teologer i ind- og udland.

Nicolai Winther-Nielsen har været medoversætter af Dommerbogen og Bibelen 2020. Han er også engageret i projektet Den Frie Bibel (www.denfriebibel.dk), og afskedsforelæsningen handlede blandt andet om udfordringer i oversættelsesarbejdet, fx ”Skal man frygte Gud?”, Kan man forbande ham? – og hvordan skal man oversætte begreber som nåde og nidkærhed i vor tid?

Samson Live

Sammen med Klaus Laursen, der reciterer udvalgte dele af Bibelen, har Nicolai Winther-Nielsen blandt andet opført ”Samson Live”. Samarbejdet er blevet kendt som ”Professoren og Performeren”, hvor Klaus Laursen reciterer teksten fra Dommerbogen, og professoren fortæller om forskellige typer bibeloversættelser og de mange overvejelser, man må gøre sig i oversættelsesarbejdet.

Vaniljemission

Overskuddet fra salget af Madagaskar-vaniljen går til køb af små ”connectboxe” (se indsat billede), som hver især kan sikre op mod 20 studerende online bibelundervisning i de områder af Afrika, hvor man ikke kan bruge internettet, samt til kurser.

Ud over sit akademiske arbejde i Danmark har Nicolai Winther-Nielsen også undervist ved teologiske undervisningsinstitutioner i Afrika, blandt andet i Addis Abeba i Etiopien. Og for at kunne tilbyde hebraiskundervisning via Bible Online Learner i Afrika har professoren startet en ”vaniljemission” med salg af vaniljestænger i Danmark.

Han understreger, at salget af vanilje for mission er det perfekte Win-Win tilbud:

”Du får lækre varer, og jeg kan fortsætte min mission! Det er en win-win situation: Du kan bage, mens vi kan bygge og designe for effektiv teologisk undervisning!
Den store udfordring bliver at træne instruktører ved teologiske undervisningsinstitutioner i Afrika,” lyder det i NWNs salgstale. Overskuddet fra vaniljestængerne går nemlig til køb af små ”connectboxe”, som hver især kan sikre op mod 20 studerende online bibelundervisning i de områder af Afrika, hvor man ikke kan bruge internettet, samt til kurser.

I Danmark holder Nicolai Winther-Nielsen intensive online-kurser, hvor man bruger flere bibeloversættelser og desuden gennemgår hans bog ”Læseguide til Gammel Testamente”. Første oplag af bogen udkom i efteråret 2021. Andet oplag af bogen udkom på forlaget Kolon.

Præst i Emdrup

I 2002 blev Nicolai Winther-Nielsen konstitueret sognepræst i Emdrup Kirke, og han vikarierer stadig som præst i kirken. Således også søndag den 7. januar 2024, hvor han benyttede den såkaldte ”Børnenes søndag” til at fortælle om Danmissions arbejde med skoler for døve børn i Madagaskar. Nicolai Winther-Nielsen, der har en doktorgrad i gammeltestamentlig eksegese fra Lunds Universitet, har et imponerende CV, som blandt andet viser hans tilknytning til universiteter i flere lande samt hans mange udgivelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nicolai Winther-Nielsen er gift med Margrethe, og de har to voksne døtre.