Kurser for §1A-ansøgere skal afhjælpe præstemanglen i folkekirken

”Vi har på DBI mange års gode erfaringer med netfag og er glade for at kunne tilbyde dem til §1A-studerende,” siger rektor Henrik Nymann Eriksen.

Fjellhaugs danske afdelinger på DBI og MF tilbyder undervisning for §1A-ansøgere med henblik på at uddanne flere præster, skriver de to private uddannelsesinstitutioner i en pressemeddelelse.

Dansk Bibel-Institut i København og Menighedsfakultetet i Aarhus bidrager allerede via samarbejdet med Fjellhaug International University College til at uddanne teologer på bachelorniveau.

Teologisk efteruddannelse

På grund af den stigende præstemangel har Folketinget åbnet op for, at andre end teologer kan søge præsteembede i folkekirken via den såkaldte §1A-ordning. Det kræver en akademisk uddannelse samt to et halvt års individuelt tilpasset teologisk efteruddannelse efterfulgt af et halvt år på Pastoralseminariet. DBI og MF tilbyder onlinekurser i udvalgte fag fra deres bacheloruddannelser i teologi og mission.

Forventningen er, at Kirkeministeriet vil godkende disse fag som en del af en §1a-uddannelsesplan.

– Det drejer sig om akkrediterede netfag med eksamen, hvor kursisterne følger undervisningen hjemmefra via lydfiler, powerpoint og video. Kursisterne afleverer også opgaver og sparrer med underviseren, og både undervisning og eksamen foregår online, hedder det i pressemeddelelsen. Undervisningen på DBI og MF bygger på folkekirkens trosgrundlag (Bibelen og kirkens bekendelse) og ofte med en praktisk vinkel på teologien. Men fagene er åbne for alle, uanset tro og teologisk ståsted.

Erfaringer med netfag

Rektor på Dansk Bibel-Institut, Henrik Nymann Eriksen, udtaler:

”Vi har på DBI mange års gode erfaringer med netfag og er glade for at kunne tilbyde dem til §1A-studerende. På den måde ønsker vi sammen med Menighedsfakultetet at bidrage til at uddanne flere præster og imødekomme folkekirkens og vore egne baglands behov for velkvalificerede og engagerede præster.”

Undervisningen på DBI og MF bygger på
folkekirkens trosgrundlag (Bibelen og kirkens bekendelse)
og ofte med en praktisk vinkel på teologien.
Men fagene er åbne for alle, uanset tro og teologisk ståsted.

”Vi håber, at den særdeles favorable pris kan appellere til flere, så det ikke er økonomien, der holder nogen tilbage,” siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

Fakultetsleder på Menighedsfakultetet, Thomas Bjerg Mikkelsen, supplerer:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi håber med dette tilbud at kunne appellere til ikke-teologer, som går rundt med en præstespire i maven, så vi får bragt deres ressourcer og brand for evangeliet i spil. Vi håber også, at vi med den særdeles favorable pris kan appellere til flere, så det ikke er økonomien, der holder nogen tilbage.”

Ansøgningsfrist

§1A-ordningen er åben for nye ansøgninger i perioden den 15. januar – den 4. februar 2024. De konkrete fag, der tilbydes som netstudier, og som kan anvendes i §1A efteruddannelsen, kan ses via dette link: https://teologi.dk/wp-content/uploads/2023/08/netfag-til-paragraf-1a.pdf. Onlinekurserne er betalingskurser, og hvert fag koster 1.800 DKK og udløser 10 ECTS-point.

Potentielle ansøgere er velkomne til at rådføre sig med studiekoordinatorerne på DBI og MF om de konkrete muligheder. På DBI er det Peter Greek Kofod, studiekoordinator@dbi.edu / 2526 5505, og på MF er det Brian K. Hansen, bkh@teologi.dk / 7356 1248.


Artiklen fortsætter efter annoncen: