Hvad er velegnet stof til kirkens Facebook-side?

Hvad er velegnet indhold til kirkens Facebook-side?
Og hvilke opslag hører bedst til i Kirkens Facebook-gruppe?

Ram plet med dine Facebook-opslag

Tak for et relevant spørgsmål. Ja, vi skal være skarpe, når vi vurderer, om et opslag skal på Kirkens Facebook-side, som er åben for enhver Facebook-bruger. Eller om det skal postes i kirkens Facebook-gruppe, som kun er tilgængelig for medlemmerne af gruppen. De to steder har nemlig forskellige målgrupper. Jeg vil tage tilløb til mit svar med en lille sammenligning.

Her skal vi forestille os, at vores byråd ønsker at synliggøre byens kultur, forenings- og kirkeliv. Til formålet sætter de en storskærm på byens torv, hvor mange mennesker kommer forbi hver dag. De forskellige aktører fra byens kulturliv, foreninger og kirker kan løbende poste opslag på skærmen. Det er grafiske udtryk med en kortere tekst og et foto. Hvert opslag vil lyse på skærmen i nogle sekunder. Herefter dukker et nyt opslag op. Alle opslag er bundet i en sløjfe og bliver vist adskillige gange gennem en uge.

Relevant indhold på skærmen

Folk i byen kan godt se sig selv som gæster til et foredrag eller vælgermøde i kirken. Invitationer til sådanne arrangementer er derfor velegnede som opslag på kirkens Facebook-side. Foto: Arne Damkjer, Åbenkirke Media.

Hvad vil vi som lokal kirke smide op på denne storskærm? Vil vi invitere til gudstjenester? Måske fortælle byens forældre, at deres børn er velkomne i vores sprællevende børneklub? Eller indbyder vi til kirkens foredrags- og musikarrangementer? Formentlig vil alle tre opslag finde vej op til storskærmen. Hvorfor egentlig? Jo, fordi de har et indhold, der er relevant for folk i byen.

Det er aktuelle opslag, der beretter om en lokal kirkes liv og sjæl. Og de indeholder invitationer til aktiviteter, som kirkefremmede kan finde interessante og måske vil dukke op til. Vi kunne også invitere til andre aktiviteter i kirken. Fx til en arbejdslørdag, hvor alle fremmødte skal i gang med malerpenslerne på kirkens store vægge. Ville vi smække denne invitation op på skærmen? Eller hvad med et tilbud om bøn i kirken to gange om ugen klokken 7.00 med de morgenfriske?

Formodentligt vil vi ikke slippe de to opslag løs på byens skærm. Aktiviteterne falder uden for folks almeninteresse. Målgruppen for disse opslag er mest de mennesker, der plejer at komme i kirken.

Se med andres briller

Med Facebook har vi en platform, der minder om storskærmen, hvor vi med opslag også kan nå ud til vores by. Spørgsmålet er nu: Er vi med vores opslag på Kirkens Facebook-side også opmærksomme på at poste opslag, der har almeninteresse? Eller kan der smutte lidt med om fx arbejdsdage, morgenbøn, samlinger for kirkens medarbejdere og anden intern information?

I min optik skal vi være syleskarpe, når vi udvælger det indhold, vi vil vise på kirkens Facebook-side. På samme måde som vi ville være det i situationen med opslag på storskærmen. I udvælgelsesfasen er det en god øvelse at sætte os i folks sted. Vi skal tage de briller på, de ser og oplever verden igennem. Vi skal vurdere, om vores informationer og tilbud generelt vil ramme plet inden for skiven af deres interesser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis vi rammer plet, kan vi poste det på kirkens Facebook-side.

Internt stof i Facebook-gruppen

Hvis opslaget derimod ikke er interessant for folk i byen, hører det til i kirkens Facebook-gruppe. Her vil det være i godt selskab sammen med invitationerne til arbejdsdage, bøn, medarbejdersamlinger og tilsvarende interne aktiviteter.