Stenderup Kirke genåbnet med flot gospelkoncert

”Det er skønt at mærke den interesse for kirkens og centrets historie, som vi har mødt i dag,” sagde formanden for Sundeved Centrets bestyrelse, Peer Mikkelsen. Arkitekten, Bent B. Toft, forærede kirken seks stole til brug for de kommende brudepar.

– Det var en fantastisk oplevelse at være med til genåbning af Sundeved Centrets kirke, som er blevet renoveret for 2,3 millioner, skriver bestyrelsesformand Peer Mikkelsen.

– New Hope Gospel Choir, Sønderborg gav os alle en fantastisk koncert med et varieret program af både stille og kraftfulde gospelsange, som fik os alle op af stolestaderne på trods af, at vi sad godt på de nye hynder. Gæster fra omegnen fyldte de fleste pladser i kirken. Men der var gæster fra hele Sønderjylland og enkelte lidt længere fra, ligesom flere håndværkere og sponsorer deltog, oplyser formanden.

Restaureringen

Arkitekt Bent B. Toft fortalte om forløbet af kirkens restaurering og om kirkens farvesætning, hvor man nu har brugt de farver, som der oprindelig er blevet brugt. Han forærede kirken seks stole til brug for de kommende brudepar. Peer Mikkelsen gav et indblik i kirkens og centrets historie. Kirken blev taget i brug i december 1903 som én ud af seks frimenighedskirker, der blev bygget i disse år. Indretningen hænger sammen med kirkens placering i det sønderjyske:

Over indgangsdøren til kirkerummet står der: ”Som ved dit alter den kvidrende fugl / und i dit tempel din tjener et skjul!” Den kvidrende fugl har vi på gelænderet til pulpituret, dog i en stum udgave. Udenfor i murværket har Martin Nyrop lavet 20 fuglelejligheder, hvor en sten stikker ud under gesimsen. Som journalist Birthe Juul Mathiasen skrev i JV i forbindelse med renoveringen (03.08.2023): ”I Stenderup kirke er fuglen et symbol på de dansksindede, som kæmpede for at blive frie og kvidre på eget sprog”.

Koncerten med New Hope Gospel Choir fra Sønderborg fik folk op af kirkebænkene, selv om de ellers sad godt på de nye hynder.

Forskellige aktiviteter

Peer Mikkelsen fortalte også om Stenderup Frimenighedskirkes aktiviteter i årenes løb. De viser, at kirken bruges en hel del mere i dag, selv om der ikke holdes faste gudstjenester. Deltagere og New Hope Gospelkoret fyldte kirken, og der var ca. 200 i alt. Det betød, at man måtte spise fastelavnsboller og drikke kaffe i to hold. Imens var der rundvisning i centret ved frivillige. Og flere blev i kirken for at kigge på detaljer og snakke om historien, slutter Peer Mikkelsen.