Kræftknuden forsvandt…

1900 tilkendegav efter Charles Ndifons møder i Kongreshallen i Kolding, at de enten havde sagt ja til Jesus, var blevet helbredt eller ønskede at deltage i et grundlæggende Alpha-kursus om kristendomPludselig var den væk, kræftknuden! Pastor Charles Ndifon havde netop bedt om helbredelse for kvinden, der selv holdt hånden under knuden, som
sad i venstre side under armen. I et ét nu var den forsvundet!Det var søndag den 23. september. Mandag tog hun op på Vejle Sygehus, hvor lægerne konstaterede, at hun var helbredt.
Redaktionen har kvindens navn. Hun er blot én af de flere hundrede, der spontant blev helbredt ved møderne.

Mange helbredt

Pastor Finn Hansen fra Apostolsk Kirke i Kolding fortæller, at de tre møder med den afrikanske pastor Charles Ndifon i Kongreshallen i Kolding oversteg alle forventninger.
– Møderne var omgivet af en helt utrolig interesse, ikke mindst fra kirke-fremmede.
– 1900 mennesker erklærede ved hjælp af den lille seddel: “Ja – jeg har sagt ja til Jesus”, efter at de var blev mødt med Charles Ndifons budskab.
Mellem de 1900 navne var der cirka 400, som erklærede, at de var blevet helbredt.

Ja til Jesus

– Alene her fra Kolding by er der 289 personer, som har sagt ja til Jesus! Og af de 289 er der 62, som har udtrykt ønske om at være med i det kristne introduktionskursus Alpha, fortæller Finn Hansen.
– Folk kom fra hele Jylland og fra Fyn. Alene fra Vejle er der 125, som
har krydset af på sedlen, hvor der står “Jeg har sagt ja til Jesus og ønsker at blive kontaktet personligt”. Mange af opfølgningssedlerne er fra Århus.
På kirkens kontor i Kolding er der stor travlhed. Kontoret er udvidet med ekstra skriveborde og der er indkaldt yderligere mandskab.
Navnene lægges på database og der arbejdes med at finde navne, adresser
og telefonnumre på præster og forstandere i Jylland og på Fyn, med
henblik på, at man lokalt “overtager” de mange henvendelser.

Over 1000
måtte afvises

Søndag aften var der bogstaveligt talt rent publikums-kaos. Mellem 500
og 600 blev afvist ved dørene efter at salen absolut var fyldt helt op.
Brand-myndighederne stiller en række krav til hallens kapacitet.
Ved alle indfaldsveje var der opstillet vagter, som efter at salen var fyldt op, simpelthen måtte afvise biler, som fortsat ønskede at komme ind, omkring tre hundrede.
Hvis der skønsmæssigt var tre til fire i hver bil, blev der søndag afvist mellem 1000 og 1500 mennesker og alligevel var Kongreshallen stopfyldt af mennesker.
To dobbeltdækkere (busser) måtte køre hjem med uforrettet sag og der var
folk helt fra Hjørring, som måtte returnere.

Odense
– det samme

Pastor Jan Due-Christensen fra Pinsekirken i Odense fortæller den samme, fantastiske oplevelse.
I løbet af de to dage Charles Ndifon var i Odense deltog omkring 3.000 i
møderne og mellem 1.000 og 1.500 blev afvist fordi der ikke var plads.
– Vi har modtaget omkring 1.500 svarkort, oplyser Jan Due-Christensen.
Og kortene viser, at vi har fået rigtigt godt fat i lokalområdet. Det er markant, at svarsedlerne er fra Fyn.
– Der var en massiv dækning af møderne fra radio og tv, fra ugeblade og
dagspresse. Interessen samlede sig blandt andet om den 26-årige Henriette Kyster fra Odense, der var blevet helbredt for en svær sklerose ved et møde med Charles Ndifon tidligere på året.

Opfølgning

Der er nu tale om et kæmpemæssigt opfyldningsarbejde over hele landet efter Charles Ndifons møder i København, Kolding og Odense.
Bagrunden for den helt enestående interesse er en række tv-udsendelser
“Åndernes Magt”, hvor især en bestemt helbredelse sidste år i Ringkøbing
vakte opsigt.
Det er kendetegnende for Charles Ndifons møder, at søgende mennesker
oplever en stærk atmosfære af kærlighed og håb, hvilket er med til at
give dem en ny dimension i livet.