Pladsmangel på krisecenter

Frelsens Hær har været nødt til at udvide sit krisecenter i Næstved for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Det er sket med hjælp fra Socialministeriets satspuljemidler. Siden centret blev oprettet i 1983, er antallet af kvinder på hjemmet steget – specielt antallet af kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk. Sidste år måtte man afvise 214 kvinder – 27 fik plads, heraf 20 indvandrere. Året før blev 300 voldsramte afvist.
Kvinderne har været udsat for enten fysisk eller psykisk vold. Nogle har levet i et meget isoleret forhold, hvor de ikke engang måtte bruge telefonen. Andre er kommet ud af tvangsægteskaber, og sådan fortsætter listen over skæbner, fortæller lederen af centret, Solveig Arnbrister, til Frelsens Hærs blad.