De Vise Sten

I De vise sten fortæller H.C. Andersen om den mægtige og umådelig kloge herre på slottet i Solens træ, der søger sandheden bag om døden og det evige liv.
I hans lønkammer ligger den kostbareste skat, Sandhedens Bog, med ubeskrevne blade:
Selv om kristendommens bibel viser ham fortrøstningsfulde ord om et evigt liv, vil han kun læse om det i sin egen bog, og i den ser han intet.
Han kan og vil ikke acceptere Guds sandhed, kun sin egen fortolkning. Han ved ikke, at uden tro bliver vore liv tomme og meningsløse.
Griber vi derimod troen; bliver vi løftet op på en højere grund og vi oplever en åndelig forståelse for Guds plan med vore liv. Og glæden og freden i trygheden ved at være i vor Faders hænder indfinder sig.
Når vi i dag lukker avisen op og læser om al den uro og rædsel, der er i verden, kan vi godt blive urolige og usikre, der er så meget, der vil trække os nedad.
Vi er nødt til at klamre os til Guds ord og løfter som Salme 91,14:
„Når han holder siger til mig, vil jeg redde ham.
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.“

Af Inger Øhrstrøm