Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!

Eventyret Grantræet, som H.C.. Andersen fik udgivet i 1844, kan læses som en allegori der fortæller os om, hvor rigtigt det er at leve alle vore dage i taknemlighed og glæde os over det liv, som vi nu har fået givet af vor skaber.
Måske havde Grantræet ikke rigtig evnen til at glæde sig over de små ting, måske var det hans problem. Han var heller ikke tilfreds med sig selv og sit udseende, selvom alle mennesker beundrede det nydelige lille grantræ. I det hele taget kunne han hverken glæde sig over solen, den friske luft, fuglene og de røde skyer, som morgen og aften sejlede hen over ham. Han var bidt af tanken om at vokse, han ville noget i sit liv, han havde ambitionen og kunne ikke skelne mellem det ægte og det uægte.
Først da han efter sit livs store aften som juletræ ender kasseret på loftet og der fortæller, de små mus om sit liv ude i den store skov, erkender han, at dengang tænkte han ikke på, hvor lykkelig han var.
Nu er det forbi. ”Havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne!” Livet var gået ham forbi – tilbage var kun fortrydelsen. Glæd dig ved din ungdom, sagde solstrålen.
Glæd dig ved mig sagde luften og sollyset.
Det kan være svært altid at være optimistisk, der kan komme dage, der kan være tunge at bære, derfor er det vigtigt at holde os til Paulus’ ord:

GLÆD JER ALTID I HERREN Filipperne 4,4

Af Inger Øhrstrøm