Retfærdighed!

„Det eneste, jeg ønsker, er retfærdighed!“ Har du hørt den sætning? Vi ønsker at blive behandlet retfærdigt – bare IKKE af Gud.
Hvis nogen taler til os på en grov måde eller kritiserer os, så føler vi os uretfærdigt behandlet. Allerede som børn har vi en veludviklet fornemmelse for retfærdighed – når det gælder os selv. Hvis storebror får mere is, eller hvis vore lærere i et stresset øjeblik irettesætter os, selv om vi „ingenting har gjort“, så glemmer vi det aldrig…!

Men når det gælder Gud, så ønsker vi bestemt ikke at blive behandlet retfærdigt. Hvis vi da ellers har en sund opfattelse af os selv, så ved vi godt, at vi næsten dagligt gør os skyldige i at handle eller tænke egoistisk og syndigt.
Hvis Gud, som er totalt retfærdig, skulle dømme os efter fortjeneste, så det nok sort ud…
Men det bekymrer os måske ikke så meget, for heldigvis er Gud jo nådig. Han tilgiver jo al vor skyld på grund af Jesus.
Ja, men Jesus lærte os også Fadervor, hvor vi siger ”forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere”. Og Jesus sagde faktisk, at hvis vi ikke tilgiver andre, hvad de har gjort imod os, så vil Gud heller ikke tilgive os (Matt. 6,15).

Vi får altså valget mellem retfærdighed og nåde. Vi kan godt holde fast i vort krav om retfærdighed fra andre, men så vil vi også selv blive behandlet efter samme dom (Lukas 6, 37-38). Både i vort liv her og nu og i det evige liv.Eller vi kan tage imod Guds nåde – og være lige så nådige over for alle andre. Og få Guds velsignelse i vore liv.
Denne enkle, men glemte sandhed er helt afgørende for, at kristendommen kommer til at ligne Jesus igen. Kirkens genoprettelse handler ikke kun om den rette lære, men om at alle vi kristne selv lever et liv i tilgivelse – og tilgiver alle andre – uanset om de har fortjent det.
Det er svært, men alternativet er, at vi selv bliver bedømt efter fortjeneste.

Læs mere i „Tilgivens Kraft“ af John Arnott fra Glædens Kildes forlag.
Køb bogen for kun kr 79,- tryk her