Uforklarligt kors og hjerte i haven

Johannes Dalgaard (75), Klokkekildevej 114 i Gjellerup ved Herning, fortæller om en speciel oplevelse i påsken:
– Op til påske sad jeg og så TV og tænkte: „Hvor er det tomt og indholdsløst, hvor er Danmark ugudeligt.“ Da fødtes en bøn i mig: „ Gud lad mig se dig og din storhed, jeg har brug for at høre fra dig!“ fortæller Johannes, som derefter i sin el-kørestol var ude i haven med en hakke for at gøre græsplænen ren for mælkebøtter.
– Pludselig så jeg et vidunderligt TEGN på græsplænen! fortæller Johannes.
– Det var et KORS på ca. 2 m i sin længde, „tværbjælken“ på korset var 0,9 m. Korset bestod af tre gange så høje græsstrå som det omkringstående græs. Græsstråene i korset stod der èn efter èn i en lige linie og var lysende, gule i toppen.
Jeg var dybt grebet af dette tegn! Ja, og det var en Påskelørdag… Jeg tog det som en hilsen fra himlen.

To vidner på det

Påskedags-morgen bad jeg min hjemmehjælper, Inger Lise, se tegnet på min græsplæne. Det blev noget af en oplevelse…
Tredje Påskedag var Margit min hjælper. Jeg fortalte hende om tegnet på græsplænen. Hun gik ud i min havestue for at se tegnet ude på græsplænen. Da hun blev stående en tid derude, spurgte jeg hende, om KORSET var væk. Hun svarede benægtende tilbage og tilføjede, at der også var et tegn mere på græsplænen lige ved siden af korset og i ca. samme størrelse og udformning.
Dette tegn var et stort hjerte placeret meget harmonisk til venstre for korset og i samme bredde, nemlig 0,9 m.
Vi var dybt berørte af disse skønne tegn, vi så…
For Johannes er det så afgjort en kæmpe stor hilsen fra Jesus selv, ikke alene til ham, men til alle: „Jeg lever – og I skal leve! Og jeg ønsker at bringe dig en hilsen fra mig og vores himmelske Far… Vi ønsker at finde og frelse dig…“
Johannes fik Rosa Vibe Grevsen fra Herning til at tage billeder af græsplænen. Det er to af disse fotos, vi bringer herover.

I græsplænen var der pludselig et kors…

Et par dage efter dukkede et hjerte op