Synspunkt
Spændingen er udløst

Heinrich Pedersen, generalsekretær i Den Danske Israelsmission, fik d. 11. december trykt en udmærket kronik i avisen. Her skriver han bl.a. ‘Det bliver spændende at se, om ledelsen i Danmission i de prioriteringer, der skal laves, skærer de evangelikale samarbejdsrelationer væk og bibeholder de lutherske relationer.’ Jeg kan godt udløse spændingen med det samme.
Det har vi ingen planer om.
Danmission er et rummeligt folkekirkeligt selskab, hvor der er højt til loftet, og hvor vi kan glæde os over at have bred støtte fra alle sider i folkekirken, også fra evangelikale.
Vi har intet ønske om at afskære evangelikale samarbejdsrelationer. Det ville også være dumt. Der ville i givet fald ikke være meget tilbage. De fleste lutherske kirker i syd er også evangelikale og teologisk konservative. I nye områder, som f.eks. Cambodja og landene deromkring (Mekong-området) følger vi den gode tradition fra Dansk Santalmission.
Målsætningen er ikke at skabe lutherske kirker. Vi lægger vægt på, at det folkelige og lokale præg slår igennem.
Den nye kirke, der vokser frem, gør det på egne betingelser. Det skulle den i hvert fald gerne, så den ikke fremtræder som noget fremmed og importeret, men som lokal folkelig kristendom. Og vi vil gerne respektere og samarbejde med sådanne kirker.

Mogens Kjær
Generalsekretær i
Danmission