E. Stanley Jones:
Jesus er centrum i mission

Vi er ikke kommet for at give Østens folk et færdiglavet, stivnet system af kirkelige og teologiske meninger og sige til dem: „Tag det i sin helhed – eller ingenting.” Jesus er evangeliet, han selv er det glade budskab.

Vores tro er farvet

Ligesom en flod får farve af den jord, den løber igennem, således blev kristendommen på sin vej gennem de forskellige racers og folks jordbund farvet af dem. Vi har lagt en hel del til det centrale budskab: Jesus.
Noget af det fortjener at leve, fordi det har rod i virkeligheden. Men noget af det kan ikke tåle ulemperne ved omplantning. Jeg har set en hel del fremragende prædikanter besøge Østen og tale ved tolk. Resultatet har tit været elendigt. Når først den blomstrende form og de fint byggede sætninger var gået tabt i oversættelsen, var der ikke et tilstrækkeligt grundlag af tanker til at gå over og iklædes et andet sprogs dragt.
Nogle af vore kirkelige tankesystenter, som er bygget ud fra givne modsætninger, taber deres mening, når de overføres til en helt anden åndelig Luft. Men Jesus er for alle. Han kan tåle omplantning. Han taler til hele menneskehedens hjerte.

Gud ligner Jesus

Dersom kristendommens, og dermed den kristne missions, motiv og mål er at skabe kristuslignende karakterer, behøver jeg intet forsvar for, at jeg er kristen missionær; for jeg ved ikke noget højere for Gud og mennesker end at ligne Kristus.
Dersom Gud ligner Jesus i karakter, er han en god Gud, en man kan stole på. Nutidens tvivl drejer sig ikke om Kristus, men om Gud. Menneskene grunder på, om der kan være en god Gud bagved det altsammen, når de ser jordskælv udslette skyldige og uskyldige uden forskel og ser uskyldige småbørn lide af navnløse sygdomme, som de ikke har påført sig selv. Men det forvirrede og tvivlende sind finder lindring ved at vende sig mod Jesus og sige:
,,Hvis Gud er sådan, er han, som han skal være.” Som kristne hævder vi, at sådan er han – at han ligner Kristus i karakter, og vi siger det uden forbehold og uden den mindste usikkerhed i stemmen. Vi tror, at „Gud er Jesus alle vegne,” og at Jesus er Gud her iblandt os — Guds menneskeliv.
Dersom Gud tænker på småbørns vis, som Jesus gjorde, dersom han har omsorg for de spedalske, de udstødte og de blinde, og dersom hans hjerte ligner det milde hjerte, der brast på korset, så skal han have mit hjerte uden forbehold og uden tvivl.
Den største nyhed, der nogensinde er bragt menneskeslægten, er den, at Gud ligner Kristus. Og den største nyhed, vi kan bringe den ikke-kristne verden, er netop, at den Gud, som I uklart har opfattet, men hvis karakter I ikke er sikre på, han ligner Kristus. Jeg har set forbavselse over det utrolige deri komme frem på inderes ansigter, når dette forkyndes. Men forbavselsen viger for den tanke, at Gud burde være sådan, og derfra går tanken videre til, at sådan er han.

Eli Stanley Jones (1884-1973) blev født i Baltimore, USA, og fik en universitetsgrad i jura i 1906. I 1907 blev han kaldet til at være missionær i Indien, som blev hans „andet hjem”.
Stanley Jones talte hele sit liv for fred og forsoning og forkyndte evangeliet uden at angribe andre religioner. Han lagde vægt på at præsentere evangeliet løsrevet fra vestlig påvirkning.
Stanley Jones var respekteret blandt alle samfundsklasser i Indien, og han var gode venner med Gandhi.
Artiklen her er fra bogen The Christ of the Indian Road, der solgte over 1 million eksemplarer og havde stor indflydelse på missionstankegangen verden over. Den danske udgave er udgivet af Det Danske Missionsselskab 1926.