Boganmeldelse
Første bind af historisk værk om mission

Ved årtusindskiftet – den 1. januar 2000 – slog Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission sig sammen til Danmission. I august vedtog Danmission et missionsdokument med overskriften „På vej sammen“ med undertitlen „Følgeskab i vidnesbyrd og tjeneste“. Dokumentet tegner det syn og de målsætninger, som Danmission vil arbejde for i de kommende år.Men samtidig har selskabet iværksat et historieprojekt med overskriften Mission på vej. I de kommende 3 år skal der udgives en række fremstillinger af Danmissions virksomhed, der dels afspejler det historiske, dels åbner sig mod det fremtidige og har følge-skabstanken fra missionsdokumentet med i sit perspektiv. I alt 7 bøger er planlagt. Det første bind i serien er skrevet af Ole Christiansen, formand for Dansk Santalmission i årene 1978-88, og har undertitlen „Dansk Santalmissions vej til Danmission“. På 105 sider kan man naturligvis ikke give en detaljeret skildring af Santalmissionens virke, men læseren får et overblik over virksomheden i først og fremmest Indien, Bangladesh og Nepal, men får også indblik i arbejdet i Cambodia og Mongoliet, ligesom man får en fornemmelse af situationen forud for de to missionsselskabers sammenlægning til Danmission.
Det er en nyttig lille bog for alle, der interesserer sig for folkekirkens ydre mission, og det skal blive spændende at følge de næste bind i serien.

Ole Christiansen:
Mission på vej
Dansk Santalmissions vej til Danmission
106 sider • 178 kr
Unitas