Hvordan får jeg udbytte af min bibellæsning?

Skab overblik, gå systematisk til værks og afsæt tid og stedBibelen er spændende læsning, når først man kommer i gang. Men det kan være svært. Der er masser af tætskrevne sider og så er omslaget som regel sort!Men tag ikke fejl. Millioner af mennesker har foretaget en rejse gennem „bøgernes bog“ med stort udbytte! I Bibelen har du 66 bøger, så harmoniske og samstemmende, at de fremstår som een bog. Her møder du 40 forskellige forfattere, inspirerede af en og samme Ånd, selv om de skrev Bibelen over en periode på 1600 år.

Bibelen er som et bibliotek

Der er mange tætskrevne sider at holde styr på – hele 1189 kapitler. Men der er system i dem. Som nævnt består Bibelen af 66 bøger. Disse bøger er fordelt i to biblioteker: Det Gamle Testamente (39 bøger) og Det Nye Testamente (27 bøger)
I hvert af bibliotekerne er der tre sektioner: først historie, så poesi eller undervisning og så profeti.
Det er meget få mennesker, der har disciplin til at læse Bibelen igennem fra den ene ende til den anden. Og man får faktisk heller ikke det store overblik på den måde. Det er bedre at beslutte sig for f.eks. at læse de historiske bøger igennem. Vil man studere mere, kan man slå de henvisninger op, der står i slutningen af hvert kapitel, især dem, der henviser til de profetiske bøger. På den måde får man sat profeterne ind i et historisk forløb. Derefter kan man bruge poesibøgerne til godnat-læsning, læse et brev ad gangen når man f.eks. er ude at rejse med tog eller sidder i et venteværelse. Nogen vælger at „spise tre retter mad“, dvs. at læse et kapitel fra de historiske bøger, et fra de poetiske og et fra de profetiske bøger. Der er mange måder at læse Bibelen på. Men her får du oversigten:

Det Gamle Testamente:

1. De historiske bøger viser, hvordan Gud er involveret i menneskets historie. Han skabte verden, Han ønsker fællesskab med mennesket, Han udvælger sig et folk, Han kan kommunikere igennem, og Han giver dette folk nogle retningslinier at leve efter. De historiske bøger fokuserer meget på Israels historie.
2. De poetiske bøger består af ordsprog, digte, sange og lignelser. Disse bøger er som et spejl, der reflekterer menneskets reaktioner overfor Gud og livets tilskikkelser. Vi læser om fortvivlelse, kærlighed, glæde, bitter vrede og sejrende tro. Vi har lov til at vise vore følelser for Gud.
3. De profetiske bøger blev til gennem profeter, som Gud havde udvalgt til at tale til Israels folk. De forklarede fortiden, idet de mindede folket om Guds love og løfter, de udfordrede nutiden, idet de konfronterede det onde, og de forudsagde fremtiden. De fremtidige profetier kan inddeles i nationale, globale og messianske profetier (om Jesus).

Det Nye Testamente

:
1. De historiske bøger er baseret på øjenvidneberet-ninger af de mennesker, som hørte og så Jesus og de første apostle. De fire evangelier beskriver Jesus som den Messias, der var forudsagt i Det Gamle Testamente. Apostlenes Gerninger omhandler de første kristne og kirkens begyndelse.
2. De læremæssige bøger er breve til enkeltpersoner, menigheder eller grupper af menigheder og giver et realistisk billede af de kristnes liv og de problemer, de stod overfor. Disse breve afslører ofte de fejltagelser, de kristne gjorde, samt den undervisning, vejledning og irettesættelse, apost-lene gav dem.
Brevene er relevante i dag, da vi står overfor de samme udfordringer.
3. Den profetiske bog er den sidste bog i Bibelen og består af en række syner, som apostlen Johannes så, mens han var i fangenskab på øen Patmos. Synerne omhandler bl.a. verdenssituationen i dag og har inspireret kristne gennem alle tider med budskabet om Gud, der har kontrol over historien, og som til sidst vil overvinde alle onde kræfter. Bogen er skrevet i billedsprog og skal derfor tolkes med omhu.

Hvordan får jeg styr på min bibellæsning?

Bibelen kommer selv med nogle forslag til, hvordan den kan studeres:
1. Tid. Find et tidspunkt på dagen, hvor du har en stund helt for dig selv, hvor du kan læse i fred og ro. Det vigtige er ikke mængden af det du læser, men at du forstår det og selv kan følge med til det. I Salmernes Bog, Salme 5, vers 4 står der: „Herre, om morgenen hører du min stemme, om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar.“ Det er lettest at få tid og ro om morgenen.
2. Sted. Find et sted, som er dit sted, et sted hvor du automatisk indstiller dig på læsning og andagt, f.eks. en krog i stuen. I køkkenet eller kontoret bliver man optaget af så mange andre ting, og i soveværelset falder man i søvn… Jesus siger i Mattæus-evangeliet:
„Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i det skjulte…“ Det er godt at have sit eget sted.
3. Metoder. Man kan studere „vandret“ eller „lodret“. Den vandrette metode til bibellæsning er at sætte sig for at læse Bibelen hurtigt igennem. Man sætter sig ned, bruger en nyere og let tilgængelig bibeloversættelse og beslutter sig f.eks. for at læse 10 kapitler om dagen.
Den lodrette metode går ud på at fordybe sig i enkelte afsnit. Hvis man f.eks. „zoomer ind“ på Johannes-evangeliet, kan man begynde med at læse det igennem, så låne bøger på biblioteket om den tid det handler om, så man bedre kan forestille sig, hvordan det var på Jesu tid.
Man kan også udvælge et afsnit og meditere over det eller måske endda vælge at ville lære en enkelt sætning udenad og øve sig i den i løbet af dagen.

Hvordan skal Bibelen fortolkes?

Bibelen er generelt nem at gå til, fordi der tales så direkte, og fordi mennesker og situationer beskrives så ærligt. Alligevel kan der være vanskelige passager, som kræver, at nogle generelle fortolkningsprin-cipper nøje overholdes. Lad tydelige skriftsteder tolke de mindre tydelige – og følg så vejledningen th.
Og kom så i gang!