Bibelquizz for viderekomne

Den 28. december foregik den 7. internationale bibelkonkurrence for voksne i Jerusalem. Statsminister Benjamin Netanyahu stillede flere af spørgsmålene, skriver bladet Karmel.

Fem af statsministerens otte spørgsmål om tekster fra Det gamle Testamente lød:

1. Hvem sagde:
”De, hvis navne er skrevet i Herrens bog, de som overlever Jerusalems ødelæggelse, skal være hans hellige folk.”?
2. Hvem sagde:
”Selv mennesker fra de store nationer vil komme til Jerusalem for at søge Herren og bede om hans velsignelse.”?
3. Hvem sagde:
”Så talrige vil jeg lade dem blive i byerne, som før lå i ruiner. Når det sker, skal alle indse, at jeg er Herren.”?
4. Under hvilken leder blev der sagt:
”Triumftoget gik gennem byen og nåede frem til templet akkompagneret af harper, lyrer og trompeter.”?
5. Hvem sagde:
” Tænk på jeres Gud, skønt I er i et fjernt land, og glem ikke Jerusalem.”