Evig beståen

Denne religion, hvis tro består i at mennesket er faldet fra en hæderfuld tilstand i Guds nærhed til en sorgfuld og bodfærdig tilstand fjernt fra Gud, men at vi efter dette liv vil genvinde det tabte gennem en Messias som skulle komme — denne religion har altid været på jorden. Alt andet er svundet bort, men den er blevet tilbage og har givet liv til alle ting.

Helt fra skabelsen var Jesus ventet

I den første tidsalder lod menneskene sig rive med af alskens dårligdom, og dog var der hellige mænd som Enoch, Lamech og andre, som ventede tålmodigt på den Kristus der var lovet siden verdens begyndelse.
Noah så i højeste grad menneskenes ondskab, og han fortjente at frelse verden gennem sin egen person — og i håbet om den Messias som han selv var et billede på.
Abraham var omgivet af afgudsdyrkere, da Gud lod ham forstå Messias’ mysterium, som han hilste så lang tid forud.
På Isaks og Jakobs tid var afgudsdyrkeriet udbredt over den ganske jord, men disse hellige mænd levede i deres tro, og den døende Jakob velsignede sine børn og udbrød i en heftig bevægelse der afbrød hans tale: Oh, min Gud, jeg bier på din frelse, salutare tuum expectabo, domme1.
Ægypterne var besmittet med afgudsdyrkeri og sort magi, og selv Guds eget folk fulgte deres eksempel. Og dog så Moses og andre Ham, som de øvrige ikke så, og ham tilbad de i håbet om de evige gaver, som han bestemte for dem.
Dernæst lod grækerne og romerne falske guder herske, og digterne opstillede forskellige gudelærer. Filosofferne splittedes i tusinde forskellige sekter. Og dog var der altid midt i Judæa udvalgte mænd, som forudsagde, at en Messias ville komme som kun var kendt af dem.

Gud har opretholdt sin kirke

Omsider kom han, da ventetiden var fuldbyrdet, og siden har man set så mange skismer og så meget kætteri opstå, man har set så mange riger blive styrtet og så mange omvæltninger i alt og overalt, og dog har denne kirke, som tilbeder Ham der altid har været, bestået uden afbrydelse; og det mest forbløffende, uforlignelige og rent ud guddommelige ved den er, at den altid har eksisteret og altid er blevet bekæmpet.
Tusind gange har den været på randen af total ødelæggelse, og hver gang har Gud genrejst den i sin almagt. Thi det mest forbavsende er, at den har holdt sig oppe uden at vakle og uden at bøje sig under tyranners vilje.
Man har altid troet på Messias. Overleveringen fra Adam var endnu ny hos Noah og hos Moses. Siden har profeterne forudsagt hans komme, men har altid samtidig forudsagt andre ting, som indtrufne begivenheder nu og da bekræftede, hvorved også deres mission bekræftedes og dermed deres løfter om Messias. Jesus udrettede mirakler, ligesom apostlene der omvendte alle hedninger, hvorved alle profetier er gået i opfyldelse og det for altid er bevist, at han var Messias.

Blaise Pascal, 1623-1662, var matematiker, fysiker, opfinder, filosof og teolog. Bl.a. grundlagde han den matematiske sandsynlighedsteori og konstruerede den første regnemaskine.
Allerede som 21-årig havde Pascal konstrueret regnemaskinen og skrevet flere afhandlinger. Hele Pascals familie kom til tro i 1646 ved det, han selv kalder den ”første omvendelse”. Pascals omvendelse medførte dog ingen gennemgribende forandring i hans livsførelse. Det kom dog efter hans ”anden omvendelse” i 1654, hvor Pascal underkastede sig Jesus 100 pct.
Pascal stoppede ikke med sit videnskabelige arbejde efter sin omvendelse, men brugte nu også tid på at skrive forsvarsskrifter for den kristne tro.
Denne artikel er taget fra Tanker – Forsvar for den kristne religion udgivet af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1986.