Kvinder fylder mest i kirken

– I familien er det i reglen moderen, der vinder tvisten om barnedåb – eller bedstemoderen, siger Jan Lindhardt„Tro til tiden“ er temaet for Danske Kirkedage i denne weekend i Roskilde.
– Danskernes interesse for den åndelige dimension i tilværelsen er steget meget de senere år. Det afspejler sig bl.a. i en øget kirkegang i Folkekirken, fortæller biskop Jan Lindhardt, der er formand for det tværkirkelige multiarrangement Danske Kirkedage 2004.
– Kirkegangen er generelt øget i Folkekirken. Der bliver holdt alternative gudstjenesteformer på alternative tidspunkter i mange kirker efterhånden, og det kommer folk til. Jan Lindhardt peger på mediernes stigende interesse for det åndelige, som en af årsagerne.
Mediebilledet er fuldstændig anderledes i dag end tidligere, og det præger mennesker. TV-programmer som eksempelvis „Åndernes magt“, „Tal med Gud“ og julekalenderen „Jesus og Josefine“ sætter sine spor.
– På trods af, at vi ikke helbreder i Folkekirken, det overlader vi til hospitalerne, så har Folkekirken fremgang. Modsat tidligere er det i højere grad de veluddannede mennesker, der søger kirken i dag, fortæller biskoppen.

Kvinderne og Gud

– Kristendommen er kvindernes religion modsat jødedommen og islam. Kvinderne er beslutningstagerne i hjemmene. Drøftes det i familien, om barnet skal døbes eller ej, er det i reglen moderen, der har det afgørende ord – eller bedstemoderen, siger Jan Lindhardt, der ikke mener, man længere kan tale om „de kirkefremmede“ danskere.
– Børnene af den generation, som ikke lod sine børn døbe, bliver døbt og konfirmeret i dag. Uvidenheden er ikke så stor blandt danskerne, som man tror. Jo, på fakta, men folk ved godt, at kristendom handler om næstekærlighed, siger Jan Lindhardt.
Danske Kirkedage sætter denne gang meget fokus på guddommelige mirakler og overnaturlige fænomener.
– Grundlæggende tror jeg ikke på det. Men hvis det er rigtigt, kan det jo både komme fra en ond og en god verden.