Den syngende kaptajn på Doulos

Arní Jensen kommer fra Thorshavn, er 58 år og gift med Majken. For 4 år siden tog de en rask beslutning. De rejste fra Færøerne sammen med datteren Erla for at sejle med Logos II.
Arní blev kaptajn ombord på skibet. Og det har han været med jævne mellemrum siden da. Visionen for at bringe evangeliet ud til andre mennesker igennem skibsmissionen blev en del af ægteparrets liv. Selv om det idag for det meste er Arní, der er ude i tjenesten – når han ikke er styrmand på en fiskerbåd, der sejler ud fra Hirtshals.
Men Arní er ikke bare kendt som styrmand og kaptajn. Han er også bassanger – og i sine unge år sang han med i en sangkvartet, der udgav grammofonplader med evangeliske sange. Siden da er han blandt venner blevet kaldt for Arní Bas. For et par år siden var kvartetten sammen igen, og det blev til en ny CD-udgave med gamle og nye sange.
Arní synger også ombord. Ved overtagelsen af Logos Hope i Færgehavn Nord i København kom OM’s grundlægger George Verwer med et meget udfordrende budskab, og bagefter ønskede han, at ”Captain Arní” skulle synge ”To God be the Glory, great things He has done.”. Det gjorde han så med opbakning af nogle andre færinger – men teksten i sangen opsummerer vel også det evangeliske budskab, som Arní Jensen i dag er en del af.
Arní er kaptajn på Doulos under rejsen til hjemlandet mod nord. Men da skibet i torsdags lagde til kaj, måtte han dog stå på sin post på broen – og nøjes med at lytte til sangen og musikken fra kor og orkester, der hilste Doulos velkommen til Færøerne.