Missionsfolk arbejder for fælles sangbog

I 2006 ved vi måske, om fire forskellige sangbøger kan smeltes sammen til énHjemlandstoner, Åndelige sange og salmer og Kristen Sang. Kært barn har mange navn. Og i dette tilfælde rigtig mange sange. Helt præcis 1446 af slagsen.De sidste to år har et udvalg med repræsentanter fra Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende undersøgt muligheden for at lave en fælles sangbog.
Hver af de fire nuværende sangbøger er blevet bladret igennem adskillige gange, og hver sang nøje vurderet og placeret i fire kategorier efter vigtighed.
Én del af sangene går igen i de fire sangbøger. Alligevel har det været en vanskelig proces at rive blade ud af de fire sangbøger, der tilsammen tæller 1446 sange.
Efter to års arbejde er udvalget dog endt med en bruttoliste på 746 sange. Og så er der ikke taget højde for, at nye sange evt. også kunne finde plads i missionsfolkets nye sangbog.

Antallet halveret

– 746 er et lidt højere tal, end vi havde drømt om. Vi har sigtet efter 500-600 sange, fortæller Indre Missions landssekretær Peter Nord Hansen, der er formand for det fælles sangbogsudvalg til Avisen Tro & Mission.
– Vi har presset hinanden, vi har forsøgt at se hinanden i øjnene, og vi har igen og igen forsøgt at holde hinanden fast på, hvor det er, vi vil hen. Men vi synes jo alle sammen, at der er rigtig mange gode sange i netop vores sangbog. Der er masser af hensyn at tage.

Synger sange forskelligt

Diskussionerne går ikke kun på, hvilke sange der skal med i en eventuel fælles sangbog. Missionsfolkene synger nemlig ikke sangene ens i de forskellige foreninger. Og hvilken version er så den rigtige?
– Vi arbejder i øjelbikket med en række testsange for at finde ud af, om vi kan blive enige om en fælles tekstversion. Forskellighederne har både med teologi og traditioner at gøre, så vi er inde og røre ved noget meget væsentligt, siger Peter Nord Hansen.
– Vi skulle gerne slutte med et fælles produkt, som alle føler sig tilpasse med. Hvor man ikke har følelsen af at have mistet noget, men af at blive beriget.

De unge har gjort det

Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan sangene skal udvælges. Det nuværende udvalg skal blot finde ud af, om det overhovedet er realistisk at arbejde videre med et fælles projekt. Den beslutning ventes truffet i 2006.
Forbilledet for den nye fælles sangbog, findes i de samme fire organisationers ungdomsafdelinger. Her er det to gange lykkedes at smelte fire sangbøger sammen til én. Resultatet hedder Fællessang, der indtil nu er udkommet i to udgaver.