Den gode fortælling – min gode fortælling

Kan du skrive bibeltekster om til noveller, sådan at du selv og andre opdager nye sider af evangeliet,og teksten måske bliver nemmere at forstå?De fleste, som læser disse linier, kender til den type noveller og romaner, som er bygget over en bibelsk tekst.
Personligt har Per Lägerkvists ” Barabbas” sat en masse tanker i gang i mig. Jeg hørte den første gang læst i slutningen af 60erne , og siden er den med mellemrum dukket frem i erindringen til nye tanker og overvejelser.Cecil Bødker har skrevet ”Drengen” og ”Manden” – bøger om Jesu opvækst og liv, hvor hun på mesterlig vis sætter beretningen ind i en ramme, i et sprog, i en verden, så vi læsere bliver endnu mere beriget af selve kernefortællingen. Ikke fordi den bibelske beretning ikke kan stå alene.
Det kan den.
Men en forfatter kan gøre historien større, mere forståelig end jeg måske selv magter.
Der er masser af andre eksempler på gode noveller og romaner.
Jeg har fået sådan lidt blod på tanden! Kunne jeg gøre det samme – selvfølgelig ikke som kunstnerne, men kunne jeg læse en af evangeliets tekster, tænke over den, fantasere over den, sådan at nye sider af beretningen åbnede sig for mig? Ikke fordi andre nødvendigvis skulle læse det. Men for min egen skyld. For forståelsen og tilegnelsen af den kæmpe guldgrube, som evangeliets tekster er.
Det er nødvendigvis ikke kun præsten, der kan komme med bud på, hvad der f.eks. er gået forud for den enkelte beretning, og hvad er sker efterfølgende!?
Vi er nogen, som gerne vil gøre vores verden større ved at læse, hvad du kan skrive ud fra en af beretningerne i evangelierne.
I Markusevangeliet kapitel 2 (og i Mat. 9 og Luk. 5) kan man læse om ”Den lamme fra Kapernaum”. En beretning, som er læst igen og igen – den indgår i adskillige Jesusfilm – der er prædiket over den tidligt og sent. Men hvad ser du ? Hvordan havde den lamme mand oplevet sin barndom? Hvorfor var han lam – fra fødselen eller noget, der var sket senere?
Havde han søskende? Hvordan var det at vokse op i en børneflok som den eneste handicappede? Hvordan forholder man sig til et så alvorligt handicap? Hvordan var fremtidsperspektiverne – endsige drømme og håb?
Ernærede han sig ved at tigge? Hvordan er det at tigge? Hvordan ser folk ud i ansigtet, når de giver en tigger noget og måske endnu mere interessant: når de ikke giver noget?
Hvad var det lige han tænkte, da hans kammerater i de unge år begyndte at få kærester?
De fire, der hentede ham: Hvorfor hentede de ham? Hvad var deres relation? Hvorfor lod den lamme sig hente? Hvad sagde han, og hvad sagde hans naboer?
Hvad sagde de, da han kom tilbage gående med sin båre? Hvordan var det for den lamme at skulle til at leve en tilværelse som ”oppegående”?
Hvordan med relationen til ham, der havde tilgivet ham hans synder og i bogstaveligste forstand oprejst ham?
Alle disse almindelige hv-spørgsmål rejser en mængde almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som kan føre en vidt omkring.
Du kan skrive bibelske tekster om til noveller. Du kan sætte dig ind i de menneskers livssituation, som de omhandler. Du ved, hvordan det er at få sine synder forladt. Du ved, hvordan det er at møde en på sin livsvej, som i den grad kan forvandle ens situation – ja hele evighedsperspektiv. Du kender kampene i tro og tvivl.
Vi er nogen, som gerne vil gøre vores verden større ved at læse, hvad du kan skrive ud fra en af beretningerne i evangelierne.
Det kunne jo også være at du hellere vil reflektere over dit liv og din historie og undervejs opdager, at Gud er nærværende og skabende i den på overraskende måder.
Derfor: fat pennen, gåsefjeren, computeren og skriv til familiemagasin@
udfordringen.dk eller Udfordringen, postbox 110, 6070 Christiansfeld, mrk. familiemagasin, og vi vil bringe en/flere af dem i Udfordringen.
Nu er det svært at vide, hvor mange der vil sende deres historier ind.
Skulle mange få lyst til at gå i gang, kunne vi oprette en side på Internettet, hvor historierne kunne lægges ind til almindelig glæde, inspiration og opmuntring.
Man kan ikke vinde noget, men få glæden ved at fordybe sig i den bibelske tekst.
Det vil være muligt at skrive under pseudonym, men den sande identitet skal være kendt af redaktionen.
Så tilbage er der blot at sige: Skriv og send!