Menighedsfakultetet vil ikke lade sig kyse

Grosbøll-sagen viser med alt tydelighed den forvirring, der hersker i Folkekirken. En forvirring, der udspringer af, at folkekirkens og de teologiske fakulteters grundlag er vidt forskellige.

Forholdet mellem kirken og de teologiske uddannelsessteder fyldte meget i Jørgen Jørgensens beretning

Det var et af budskaberne, da Menighedsfakultetets (MF) formand, sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenraa, aflagde sin beretning i forbindelse med MF’s årsmøde i weekenden.
Det er jo en underlig situation: De, der underviser kommende præster, må mene, hvad de vil. Men hvis studenterne gentager, hvad de i uddannelsen har lært, når de er ordineret, så risikerer de, at den biskoppelige hammer falder og kræver dem til regnskab, sagde Jørgen Jørgensen.
Dermed hentyder han til Grosbøll-sagen, hvor flere teologer fra de teologiske fakulteter bakker op om Tårbæk-præstens teologi.
Midt i den forvirring står MF, som ikke mener, at man giver afkald på videnskabeligheden, fordi man vedkender sig folkekirkens læregrundlag.

Vil ikke isolation

For nylig afslog det teologiske fakultet på Aarhus Universitet at indgå et egentligt samarbejde med Menighedsfakultetet. Men nogle har forsøgt at få det til at fremstå, som om det var MF, der ønskede at isolere sig i forhold til universitetet.
Vi vil ikke isolation og separatisme. Vi vil være med til at uddanne og inspirere teologer, og gerne så mange som muligt og med så forskellig baggrund som muligt. Og gerne i samarbejde med andre, der er mere eller mindre forskellige fra os selv. Vi er ikke bange for debatten, og vi ønsker ikke at bøje hovedet i falsk beskedenhed og lade os kyse bort fra banen, fastslog formanden.
Selv om det kan se ud, som om MF foreløbig har tabt i bestræbelserne på at få et samarbejde op at stå, mener Jørgen Jørgensen, at det er universiteterne, der kan ende med at tabe kampen. Både om studenterne og om kirkens gunst.
– Universitetets teologiske linje er i færd med at oplyse kristen teologi indefra. Og den dag, vi får mulighed for den frie debat, hvor ikke bortdømmes på fordomme og kirkepolitisk manipulation og magtmisbrug, da vil det vise sig, at vores teologi ikke er så sær, som folk troede. Vi er ikke så underlige, som vi er blevet beskyldt for. Vi forsøger efter fattig evne at drive en teologisk forskning og undervisning og forkyndelse, der modsvarer det, kirken altid har stået for.