Clement taler med Gud


– Troen var simpelt hen en del af møblementet i min opvækst – på sin vis en professionaliseret kristendom, der ingår som en del af mit mentale set-up, men alligevel personlig nok til, at jeg beder min aftenbøn.
Man kan have brug for Gud på forskellige måder. Når jeg for eksempel beder aftenbøn, så er det ikke et udtryk for problemer, det er snarere et spørgsmål om taksigelse og bekendelse af, at jeg er velsignet i alle henseender. Det er noget andet end at råbe Hvorfor eller vride armen om på Gud. Det er at hvile i, at alt er vel, og at jeg har fået betroet selv at løse de vanskeligheder og udfordringer, jeg møder.

Studievært Clement Kjersgaard
i Blå Kors Bladet, november 2004