Smæk til bagsmækken

At skrive en Bagsmæk til Udfordringen er ikke uden risiko. Det svarer lidt til ligesom Goliat (ham fra Bibelen) at stille sig op foran Guds folk og invitere til øretæver. For dem får man. En tekst med lidt kant – måske oven i købet krydret med lidt ironisk distance – kalder naturligt nok på at blive misforstået.
Når teksten tilmed udstyres med latrinære referencer, hopper kæden helt af. Det er simpelthen for ulækkert, har jeg ladet mig fortælle (læs: ladet mig forelæse og påskrive). Jeg trøster mig med, at det endnu ikke er gået ud over mine børn. Og jeg kan stadig komme ud i min bil om morgenen uden at blive mødt med stenkast. Men det er måske blot et spørgsmål om tid?
Egentlig er det meningen, at Bagsmækken ikke skal tages aaalt for alvorligt. Den er et – til tider ringe og ganske mislykket, det medgiver jeg – forsøg på at bedrive humor på tryk. Og netop humor findes der ikke noget universelt patent på. Ingen endegyldig sandhed. Den er og bliver et spørgsmål om smag og behag, personlighed, opdragelse, miljøpåvirkninger, eksistentiel referenceramme samt en hel masse andet.
Med humor kan vi for en stund hæve os et par takker mod noget skønnere, renere og sandere end dette jordelivs fortrædeligheder.
Som Oscar Wilde sagde:
– Vi sidder alle sammen i skidtet, men nogen af os kikker op mod stjernerne.
Humor er en sådan stjerne. Jeg vil lade andre om at dømme, hvorvidt Bagsmækken er en stjerne at kigge op imod, eller om den er en del af ovennævnte substans, som vi alle sidder i.
Og hvad kan Bagsmækken så byde på i denne uge? Der er ikke andet for end at overlade ordet til et par nu døde gutter, som Uffe Nissen fra Næsbyhoved Broby har været så venlig at gøre os opmærksom på:

Her ligger Skipper Hansen
til ankers med sin kone –
han letter ikke, førend
han stedes for Guds trone.
Gravsten på Ærø

Her ligger jeg, Martin Elginbrodde.
Se i nåde til min sjæl, o Gud,
som jeg ville have gjort,
hvis jeg var Gud,
og du var Martin Elginbrodde.
Gravsten i England