Enkens småmønter rørte Jesu hjerte

Tv-prædikant Erling Ilsøe Nielsen fra TV-Helsingør udlægger søndagens tekst
Hvad kan vi lære af beretningen om den fattige enke?
– Jeg tror først og fremmest, det rører Jesus dybt i hjertet, da han ser den fattige enke komme med sine småmønter. Ikke udelukkende fordi hun var fattig, men lige så meget fordi hun gjorde noget, som betød noget for hende. De andre gav af deres overflod. Men enken gav simpelthen alt, hvad hun havde og uden tvivl med glæde.
– Jesus er den samme i dag. Det rører stadig Jesu hjerte, når mennesker giver. En Guds engel siger til Kornelius, der var kaptajn ved et romersk regiment: ”Gud har lagt mærke til din bøn og din godgørenhed” (i Ap.G.10).
– Kornelius var en religiøs mand, der levede et fromt liv; som bad og gav almisse. Han hjalp de fattige jøder. Det berørte Gud så meget, at han sendte engle både til Kornelius og til apostlen Peter. Kornelius og hans familie blev kristne. Det var begyndelsen til den første ikke-jødiske kirke.

Som medarbejder på den lokale tv-station OFK-TV i Oslo var du med til at samle 40 millioner kroner ind i løbet af 10 år. I dag fungerer din personlige tjeneste også ved frivillige gaver. Hvilke typer mennesker giver mest til Guds rige?
– Det er mennesker med samme holdning som den fattige enke, der opretholder arbejdet i Guds rige også i dag.
– Jeg har været i Indien og holdt helbredelseskampagner 31 gange. Engang stod jeg og manglede penge til rejsen fra Oslo. Aftenen inden ringede en dame og sagde: ” Gud sagde til mig i morges, da jeg bad, at du manglede 8.000 kr. til din rejse.”
– Og det var rigtigt, jeg manglede faktisk 8.000 kr. Det var ikke en rig kvinde, der bare havde penge nok. Men hun havde hørt fra Gud – og gav det hun havde.
– OFK-TV i Oslo har oplevet det ene mirakel efter det andet. Lokalt radio- og tv-arbejde i Norge får ingen økonomisk støtte fra staten, så man er afhængig af frivillige bidrag og pengegaver.
– Eksempelvis stod vi på et tidspunkt med en regning på nye kameraer, og kassen var tom. Sidste betalingsdato kom en person med sin tiende til OFK-TV. Beløbet var nøjagtigt på de 81.100 kr., som regningen lød på.
– Jeg har også oplevet en mand aflevere 100.200 kroner. Han var heller ikke det, man kan kalde en stenrig mand. Men han havde hørt fra Gud. Gud velsigner sådanne mennesker tilbage.

Dit tv-arbejde i Helsingør finansieres også ved frivillige økonomiske bidrag. Mange af pengene kommer fra norske kristne. Er danskerne for påholdende?
– Ja, , men der er nok flere årsager. Det er mere almindeligt at prædike om givertjenesten i Norge: princippet om at så og høste og den velsignelse, der følger med ved at give til Guds rige.
– Norge har i mange år haft verdensrekord i at sende flest mennesker ud på missionsarbejde i forhold til landets indbyggertal. Det koster naturligvis penge at sprede evangeliet ud over landets grænser, men det har nordmændene lært.
– Det er jo ikke fordi, der mangler økonomiske ressourcer i den vestlige verden – heller ikke i Danmark. Det er udelukkende et spørgsmål om fordeling og prioritering – også blandt de kristne.

Tror du på at alle mennesker har råd til at give?
– Jeg vil sige det således: jeg tror ikke, nogen har råd til ikke at give. Men det kræver tro at give. ”Troen kommer af at lytte til de gode nyheder – evangeliet om Kristus – som er Guds ord (Rom.10,17)”.
– Vi har været alt for forsigtige med at undervise om givertjenesten i Danmark. Måske er det netop dette skriftsted om enkens småmønter, vi har fået galt i halsen. Jesus blev ikke rørt i sit hjerte, fordi hun ikke havde mere at give. Men fordi hun gav det, hun havde.

Har kristne pligt til at give til kirkeligt arbejde?
– Pligt er nok ikke det rigtige ord at bruge. Men når vi kommer til Gud og oplever dette vidunderlige mirakel, at Gud kan tilgive alle vores synder. Så er det vel naturligt at tro, at han også kan gøre godt på andre områder i vores liv. Pengemangel er noget af det, der kan skabe flest bekymringer i menneskers dagligdag. Penge er jo i sig selv neutrale, men når vi investerer dem i Guds rige, så bliver der noget godt ud af dem.
– At betale tiende er ikke et lovbud, men en økonomisk pagt med Gud, hvor vi lægger vores økonomi i Guds hånd. Det er en klog handling, for Gud ved, hvad der tjener os bedst. Gud har lovet at give os 100 gange tilbage.

Interview:
Af Solveig B. Berner