Hans fødsel og vores nye fødsel

Af Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelære (1874-1917)

“Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel (dvs. Gud med os). “ (Es. 7,14)
Hans fødsel i historien. “Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.” (Luk. 1,35). Jesus Kristus blev født ind i denne verden, ikke af den. Han udviklede sig ikke ud af historien, han kom ind i historien udefra. Jesus Kristus er ikke det bedste menneske, der nogensinde har levet, han er et menneske, som ingen kan forklare. Han er ikke et menneske, der nåede op på et guddommeligt niveau, men Gud, der kom ned på et menneskeligt niveau. Hans liv er det højeste og det helligste, der tænkes kan, men han gik ind ad den ringeste dør.
Hans fødsel i mig. “Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer.” (Gal. 4,19). Ligesom Jesus kom ind i menneskehedens historie udefra, sådan må han også komme ind i mig udefra. Har jeg ladet mit eget liv blive et “Betlehem” for Guds Søn? Jeg kan ikke komme ind i Guds rige, uden at jeg bliver født ovenfra ved en fødsel, der er ganske forskellig fra den naturlige fødsel. “I må fødes på ny.” (Joh. 3,7). Det er ikke en befaling, det er en grundlæggende kendsgerning. Det ejendommelige ved den nye fødsel er, at jeg overgiver mig selv så fuldstændigt til Gud, at Kristus dannes i mig. Så snart Kristus dannes i mig, begynder hans natur at virke igennem mig.
Gud åbenbaret i kød og blod – det er, hvad der dybest set blev muliggjort for dig og mig ved forløsningen.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy, skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt for ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.