Jesus blev født i elendige rammer

Jordemoder ved Sygehus Vendsyssel Charlotte Conrad udlægger juleevangeliet

Hvad mener du om, at Maria foretager sådan en rejse som højgravid?
– Normalt vil jeg anbefale alle højgravide at være gode ved sig selv og slappe af. Det giver de bedste betingelser for barnet at vokse i, og moderen har brug for at være udhvilet til fødslen.
– Samtidig er der stor individuel forskel på, hvor meget den enkelte gravide kan holde til. Maria var en ung kvinde og levede i en tid, hvor man utvivlsomt brugte sin krop mere, end vi sædvanligvis gør nu om dage. Hun var sikkert stærk; men alligevel har den lange tur på æselryg været utrolig anstrengende. Da Maria var førstegangsfødende har hun muligvis allerede haft veer på rejsen. Os, der har prøvet at sidde i en bil med veer, kan kun prøve at forestille os, hvor ubekvemt det må have været at sidde på et æsel!

Og om, at hun lægger en nyfødt i en stald?
– Uha, uha! I en stald er der utvivlsomt en meget interessant bakterieflora. Det var ikke et sted, jeg ville ønske at få besøg af hygiejnesygeple-jersken. Op igennem tiden og stadigvæk i dag har kvinder født og føder de mest mærkelige steder, og ligegyldigt hvad vi gør, er fødsler meget svære at holde hygiejniske. I Danmark er nogle af de værste bakterier dem, man kan få overført fra sygehuset. Derfor gælder det om, at barnet så vidt muligt introduceres til den bakterieflora, der er i familien.
– Selvfølgelig er Jesus ikke født ud i snavs. Rent instinktivt har Maria taget Jesus op til sig, og hun har svøbt ham i et tæppe, hun har haft med hjemmefra.
– Mon ikke også Josef har sørget for rent hø, samt at jage nysgerrige dyr væk fra krybben?

Hvorfor tror du, at Gud valgte, at hans søn skulle fødes under disse omstændigheder?
– Én ting er helt sikker – det var ikke tilfældigt! Jeg tror, at Gud ville vise os, at omstændighederne ikke altid er, hvad de tager sig ud for. At i de mest elendige rammer fandtes en kongesøn. Det vigtigste er ikke indpakningen, men indholdet. Gud ville på denne måde vise sin uforbeholdne kærlighed til os mennesker. Hans Søn skulle ikke fødes og leve i pomp og pragt; men han skulle kende til de hårde livsvilkår med en kamp for det daglige brød, som størstedelen af jordens befolkning lever under.
– Da hyrderne og de tre vise mænd kom til stalden, tog de ikke notits af hverken stank, halm eller dyr – for Guds Søn var i stalden. Det, de så, var kærlighed, varme og renhed. På samme måde kan vi som mennesker opleve, at Jesu nærvær i vores liv kan bære os igennem de mest elendige tider og fylde os med en fred, der overgår al menneskelig forstand.

Hvilke afsnit i teksten, lagde du først mærke til?
– Den første linje! – At det var den romerske kejser Augustus, der befalede folketælling.

Hvorfor – hvad siger det stykke dig?
– Jeg synes, det viser Guds suverænitet, at selv den romerske administration var blevet påvirket af Gud til at sørge for, at rammerne var i orden til Jesu fødsel. Ifølge profetierne skulle Messias fødes i Bethlehem.
– Det, der virker som en menneskelig idé fra en tilsyneladende selvoptaget romer: at flytte rundt med en hel befolkning for at registrere dem i de byer, de stammede fra, var virkelig Guds suveræne plan for at få flyttet en højgravid Maria fra Nazaret til Bethlehem. Intet var overladt til tilfældighederne. Igen viste Guds timing i historien sig at være suveræn og perfekt.

Hvordan kan vi bære denne tekst med ind i julen?
– Den danske jul er pakket ind i alt muligt andet, end det den drejer sig om. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der kan sige sig fri fra at blive påvirket af det samfund, vi lever i. Vi ser et eller andet i en reklame, eller naboen har fået noget, som vi også får lyst til. Snart føles det ikke bare som en lyst, men et ubændigt behov – især hvis vi ikke har råd til det. Sæt en fireårig ned med et legetøjskatalog – du kan tro, han har mange behov!
– Vi glemmer at se på det, vi har at glæde os over, fordi vi fokuserer på, hvor lykkelige vi ville være, hvis vi fik en bil eller vandt i lotto eller fik en kæreste eller børn eller… jeg kunne blive ved. I stalden var der ikke nogen ydre pragt; men der var kærlighed, varme og hellighed – det var det, der betød noget.
– Lad os i denne jul huske det, der er vigtigt. Lad os hver især glæde os over det, vi har. Tak Gud for hans store kærlighed til dig, som han viste, da Jesus julenat blev født i en stald.