Jesus og Josefine som pædagogisk værktøj!

Danmarks Kirkelige Mediecenter har udgivet et undervisningsmateriale med Jesus og Josefine. Raymond Olsen har været til præsentationen af det og anmelder det herDer er noget i luften og på skærmen. Nu skal der ”jules” uden at tabe julen. Det lykkedes mere end nogensinde sidste år for TV2 med historien om Jesus og Josefine… og kirken behøvede ikke at be’ til Gud eller komme gran i håret.
Begrebet tv-julekalender er helt igennem et dansk fænomen. Traditionen går langt tilbage i tv-mediets historie. Disse årlige 24 juleproduk-tioner koster hvert år næsten en Ørestad, og melodierne synes at hænge på juletræerne længe efter. Både i Østerby-øster og Østerbyvester.
Sofarækkerne i de små hjem var udsolgt aften efter aften i 2003, når Josefine bad sin aftenbøn… men i år må kirkefolket selv klare det … og muligheden er der.

Et omfattende og dyrt undervisningsmateriale

På initiativ af Danmarks Kirkelige Mediecenter i Århus er hele julepakken tilgængelig på både dvd og video og suppleret med et omfattende undervisningsmateriale. Alle 24 afsnit og seks musikvideoer – i alt mere end otte timers film. Dertil et stort undervisningsmateriale på 120 sider.
Men det er ikke for småkårsfolk. Prisen er 1895 kr.
Prisen kalder altså på skoler, menigheder og kirkesamfund, ungdomskorpsene, ungdomsskoler … og hvad der ellers findes i det kirkelige landskab.
Når prisen nærmer sig de 2000 kroner, så skyldes det, at der ikke er tale om ulovligt smugkik. Det er rettighederne til at bruge både dvd- og videomaterialet, der specielt koster. Udgifterne til det flotte trykte materiale er båret af støtte fra Ole Kirks Fond.
Julen varer længe .. koster altså penge!

Også solgt til udlandet

Indholdet på de tre dvd-skiver behøver ikke anmeldes, da de er kendt af ”Gud og Hvermand”. Det er måske den mest roste julekalender til dato, og lande uden vor kalendertradi-tion har allerede købt den.
Selv det katolske Italien!
Det nye er undervisningsmaterialet. Pædagogik kan dræbe alt liv, og til syvende og sidst er det underviserens evne til at udnytte et materiale, der afgør læreprocessens succes.
Bogen Jesus og Josefine er lærerens bog, og mon undervisere kan kræve flottere materiale? Undervisningsma-terialet er en fryd at tage i hånden og gå frem til katederet eller sætte sig på gulvet med.

Julen handler om Jesus

Materialet blev præsenteret den 8. november på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Man mødte forfatterne bag julekalenderen, Bo Hr. Hansen og Nicolaj Scherfig. TV2’s Bubber nøjes med at udtale sig i materialet:
– Ideen var oplagt i mit univers, for julen handler om Jesus (…) vi skulle jo ikke opfinde en nisse (…) vi havde en historie og en figur, der betød noget, i stedet for en nisse uden noget på hjerte.

Mange muligheder

Undervisningsmaterialet har naturligt det samme sigte. I skoleregi er det muligt i undervisningen at lægge vægt på at foretage en „dannelsesrejse“ med kalenderfiguren Josefine, hvor eleverne går ind i historien. I kirkeligt regi er materialet på grund af åbenheden i opgaverne anvendeligt såvel til undervisning af minikonfir-mander som et langt stykke ad vejen også til konfirmander.
Og hvem siger, at det ikke kan bruges til en voksen sogneaften? Det er jo planlægningen, der bestemmer! Man kunne vælge nogle af ”familieafsnittene”: Mor Præst, Far, Lille Lucas, Josephine og måske Jesus på besøg?
Med nutidens højtudviklede fjernbetjeninger er der mange muligheder … og baggrundsstof er der fyldt med i den store læseværdige undervisningsbog.
Der er 24 temaer på tværs af afsnittene, så det kan bruges uden for julesæsonen.
Materialet har to spor: et kirkeligt og et skolemæssigt.Det er op til den enkelte underviser at foretage de konkrete valg både didaktisk og formåls-mæssigt.
Undervisningsmaterialet er dåseåbneren til alle afsnit og temaer og leverer anvendelige faktuelle oplysninger til underviseren.
Forsinket berømmelse
Research og manuskriptudarbejdelse til Jesus og Josefine strakte sig over to år. Bubber overdrog opgaven til forfatterne Bo Hr. Hansen og Nicolaj Scherfig, der begge var til stede ved præsentationen. Begge erfarne mediemenne-sker, og de sagde blandt andet:
– …det er lavstatus at lave julekalender i vores branche, men bliver det godt, bliver man berømt bagefter.
Mon ikke de er det nu? Deres hensigt var at skabe en ny form for familiedramatik. Med forskellig religiøs tilgang til stoffet vovede de at lade Jesus være andet end en baby, der ikke er trådt i karakter … og så gøre det nutidigt.
Med digterisk frihed lod de Pigen fra Nord dukke op (hvis man kigger godt efter, er pigen også indtegnet i Dorés berømte billedbibel,hvor Jesus som 12-årig er i Templet)!

Nysgerrige forfattere

Den 11. september rejste for forfatterne spørgsmålet: Hvem er vi? Det skabte hos dem en nysgerrighed om, hvad den kristne kultur egentlig er?
For forfattermakkerskabet var det en nysgerrighed efter at undersøge kristendommen. De ønskede at skabe kunst og en Dreyers Ordet for børn!
Julen er fødsel, men fødsel kræver død, blev der sagt. Derfor skulle Jesus op i nutiden. Det er heller ikke tilfældigt, at Thorsen i antikforretningen kører Harley og signalerer Hells Angels!

En ny juleklassiker?

Der er stof at gå på jagt efter. Mon ikke der er skabt en klassiker, en slags moderne Nøddebo Præstegård? Ældregenerationen nynner jo stadig med på sangene i den gamle biograffilm … men her er en ny tv-generation med ørehængende sange om Jesus og Josefine, der tror på mirakler.
Jesus, Josephine, Lucas, Oskar, præstefamilien og den hellige familie og fæle Thorsen …. julen er på vej.

Raymond Olsen


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undervisningsmateriale til Jesus og Josefine
(tre dvd’er og bog)
1895 kr.
Danmarks Kirkelige Mediecenter