Kristne og muslimer mødtes i respekt

200 mødtes i november til dialog på tværs af kulturer og religionerÅRHUS – En broget mosaik af mennesker i mange farver. Sange på dansk, engelsk og arabisk og bibellæsning på fransk, rumænsk og amharisk. Assyrisk folkedans og mad tilberedt af etiopiske kvoteflygtninge og irakiske krigsflygtninge.

Andrew Smith er ungdomssekretær i Scripture Union

Det er nogle af de indtryk, der sidder tilbage efter Tværkulturelt Centers efterårskonference i Århus. Konferencen var arrangeret i samarbejde med Indre Mission, Luthersk Mission, KIVIK (Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom) samt en række lokale sogne og indvandrermenigheder.
Godt 200 etniske danskere og nydanskere var med og hørte blandt andet oplæg om, hvad der får mennesker til at føle sig velkomne i en kristen menighed.
Sideløbende samledes syv unge muslimer og kristne mellem 15 og 25 år til en dialogdag under ledelse af konferencens hovedtaler, Andrew Smith, der er ungdomssekretær i den engelske NGO Scripture Union. I de unges program indgik blandt andet en tur i indkøbscentret City Vest som springbræt for en diskussion om holdninger til det moderne forbrugersamfunds idealer og værdier.

Unge er bedst til dialog

Den 38-årige englænder har de sidste seks år arrangeret dialogdage for unge muslimer og kristne og var inviteret til Danmark for at fortælle om sine erfaringer med religionsmødet mellem unge.
– Det er en misforståelse at tro, at religionsdialog er forbeholdt voksne. Unge kan ofte gøre det meget bedre, fordi de er mere frimodige og umiddelbare. I begyndelsen skal de lige se hinanden an. Men det ender næsten altid med, at der blive grinet en masse, og at de lærer at lytte til hinanden og respektere, at de er forskellige. Mange siger bagefter, at de har fået større selvtillid og en mere afslappet holdning til hinanden, fortæller Andrew Smith.
– Jeg foreslog, at vi gik ud og praktiserede vores teologi i indkøbscentret! Her opdagede de unge, at de har mere til fælles, end de havde regnet med. Det er en vigtig erfaring at gøre sig, hvis vi skal skabe fred og forståelse, siger Andrew Smith, der mener, at det sjældent er tunge teologiske diskussioner, der optager unge. De vil gerne tale om deres liv og tro, men samtalen skal være relateret til deres hverdag.
Gennem årene har Andrew Smith mødt både kristne og muslimske ledere, der var betænkelige ved at lade de unge mødes og debattere.
– Hvad nu hvis de blev tiltrukket af hinandens religion og ønskede at konvertere? Så fortæller jeg, at der endnu ikke er nogen, der er blevet omvendt af en dialogdag – hverken den ene eller den anden vej. I praksis er det meget få kristne, der bliver muslimer – og meget få muslimer, der bliver kristne. Der er langt større sandsynlighed for, at de unge bliver præget af den voksende sekularisering og holder op med at komme i kirken eller moskéen, end at de konverterer til en anden religion. De fleste unge vokser op med religionsmødet fra børnehaven af. Men mange har aldrig fået hjælp til at møde jævnaldrende, der har en anden religion. Det gælder både kristne og muslimer. I mange kristne og muslimske miljøer er det ikke noget, man taler om, med mindre det handler om at kritisere andre religioner eller forsøge at omvende de andre. Det er faktisk forbavsende, så ens der tales om disse ting i kirker og moskéer!

Vil lære unge respekt

I forbindelse med dialogdagen i Århus fungerede Andrew Smith som garant for, at ingen forsøgte at tvinge sine holdninger ned over andre.
– Formålet med dagen var at hjælpe de unge til at tale om deres tro på en naturlig måde og lære dem at behandle hinanden etisk. Som tovholder var det min opgave at skabe trygge rammer. Jeg startede med at sige, at det er vigtigt ikke at falde for fristelsen til at fortælle andre, hvad vi mener de tror, men at give dem lov til selv at fortælle om deres tro. Vi talte også om, at vi ikke må dømme hinanden ud fra, hvad andre, der har den samme tro, siger eller gør. Jeg vil gerne lære de unge at lytte til, hvad andre har at sige, og respektere andres synspunkter, også selv om de ikke er enige. Religionsdialog handler ikke om at udviske forskellene mellem kristendommen og islam, men om at lære at fortælle hinanden, hvad der er godt ved vores egen tro – ikke hvad der er galt med de andres.
Selv kommer Andrew Smith i en aktiv kristen menighed i Birmingham. Han lægger ikke skjul på sin kristne overbevisning og tager klart afstand fra en relativistisk tilgang til religionsdialog.
– Som kristen mener jeg selvfølgelig ikke, at alle religioner er lige gode. Jeg er overbevist om, at kristendommen er sand. Men det betyder ikke, at jeg har ret til at kritisere andres tro. Jeg har heller ingen problemer med, at muslimer mener, at islam er den rette vej. Lad os ikke være bange for at sætte ord på tingene – og lad så Gud være Gud. Omvendelse er Guds sag – ikke vores.
Samtidig understreger han, at ingen går upåvirket hjem efter en dialogdag.
– Der sker noget i religionsmødet. Vores tro bliver påvirket af mødet med mennesker, der tror noget andet. Når vi sætter ord på vores tro, bliver vi mere bevidste om, hvad vi selv tror. Det har styrket min egen tro, fortæller han og opfordrer til flere dialogdage.
– Det er vigtigt, at unge muslimer hører om kristendommen fra jævnaldrende kristne, som de har haft det sjovt sammen med – og omvendt. Det må gøre en forskel, siger Andrew Smith, der er overbevist om, at respektfuld dialog mellem unge vil have en positiv indflydelse på forholdet mellem kristne og muslimer.
– Jesus fortæller, at vi skal elske de fremmede. Det forudsætter, at vi lærer dem at kende. Det er ikke nok at læse og høre om hinanden i medierne. Det er de personlige relationer, der flytter noget.