I Guds rige går man ikke på pension

I januar 2005 er det 30 år siden, missionærparret Kirsten og Erling Rasmussen første gang forlod det trygge Danmark for at begive sig til Afrika som missionærer.

Kirsten og Erling Rasmussen

Dengang vidste de intet om de udfordringer og missionsopgaver, som de i dag arbejder med i det sydlige Afrika.
Med sig i 1975 havde de deres fem børn, som nu alle er voksne, og med tiden er 17 børnebørn kommet til.
I Zambia ønskede Apostolsk Kirke at opføre en bibelskole til træning og uddannelse af indfødte evangelister og præster. Kirsten og Erling Rasmussen var med i opstarten, men der var bud efter dem et andet sted. Og efter få år overlod de arbejdet til andre og rejste til Sydafrika. Nærmere bestemt Hillcrest nord for Durban, midt i „De tusind højes dal.“
Her blev der bygget missio-nærboliger, elevbygninger, kontor- og konferencefaciliteter. Målet var ledertræning, undervisning og karakterdan-nelse af kommende evangelister, præster og medarbejdere i menigheden.
Alt sammen iværksat og opført under kyndig vejledning og meget praktisk arbejde fra andre medarbejdere fra Danmark og Sydafrika, men også fra Erling Rasmussen, som ofte selv havde rørtangen eller skovlen i hånden.
Eleverne til den nye bibelskole kom fra en stor del af det sydlige Afrika. Men siden slutningen af 1990’erne har det været vanskeligt for elever fra andre lande at få indrejsetilladelse i Sydafrika.

Nytænkning
nødvendig

Behovet for undervisning var stadig stort i de omkringliggende lande. Over alt lød råbet om hjælp, især fra tidligere elever og nuværende kirkeledere, præster og evangelister.
Derfor måtte der tænkes i nye baner, og Erling Rasmussen oplevede Guds klare kald til at bevæge sig væk fra den stationære bibelskole til en mobil bibelskole, en såkaldt satellitbibelskole.
Visionen er siden blevet til en organisation Satellite Bible College International, som efterhånden har udarbejdet et undervisningsforløb, som består af 45 bøger, skrevet til hjælp og støtte for ledere primært i Afrika. Materialet er oversat til flere afrikanske sprog, og der arbejdes hele tiden med nye oversættelser, efterhånden som flere lande åbner op.
Faktisk er det væsentlig lettere og billigere at oprette satellitbibelskoler, der hvor elever og menigheder er. På den måde kan de studerende bo hjemme og slipper for at være langt væk fra familien.
Undervisningsmateriale til de cirka 80 steder i Afrika, hvor materialet benyttes, trykkes i Sydafrika af en trofast stab af medarbejdere, som hjælper med korrekturlæsning, indbinding, forsendelse og koordinering. Men efterspørgslen stiger fortsat, materialet anvendes i dag af små husmenigheder til store kirkesamfund på over 100 menigheder. Også missionær Egon Falks bibelskole i Tanzania benytter materialet.
Kirsten og Erling Rasmussen er ikke længere stationære ledere af en bibelskole. De er undervisere og medhjælpere på de mange forskellige satellitbibelskoler, som skyder op og spreder sig som mælkebøtter over hele det sydlige Afrika.
Det betyder, at ægteparret, som er tæt på pensionsalderen, stadig foretager lange missionsrejser. Ofte tilbagelægges en tur på 15.000 km over to-tre måneder, og desuden flyves der til Etiopien, Rwanda og Kenya. De arbejder fortsat med nye bøger og nye emner, der skal føjes til konceptet.
Når Kirsten og Erling Rasmussen ser tilbage på 30 år i tjenesten, fortryder de ikke et øjeblik, at de begav sig afsted og fulgte kaldet.
– Der har været perioder med Guds velsignelse på så mange måder. Men der har også været perioder med lange, seje træk. I dag tales der mere om korttidsmissionærer, projektorienteret indsats og så videre, men der kaldes også i dag på mennesker, som vil give sig helt til opgaven og følge kaldet og rejse ud. Og i Guds rige er der ikke noget, der hedder at gå på pension, siger de.
Henri