Fra husmandssøn til Christiansborg-journalist

Spændende selvbiografi af Jens Ravn-OlesenEnhver læser af Kristeligt Dagblad vil kende navnet Jens Ravn-Olesen – og kende det for noget godt. Gennem 42 år var han fast ansat på Kristeligt Dagblad, og de sidste tre år har vi af og til set ham med en boganmeldelse.
Jens Ravn-Olesen nåede at blive en institution i institutionen, en dygtig og anerkendt journalist med vægt på kirkestoffet og det politiske stof. Han havde sin faste gang på Christiansborg og er i dag en stor kender af de seneste 50 års danske politik.
Nu foreligger hans erindringer. Spændende læsning. Det var helt ukendt for mig, at han udgør 1/4 af det firlingepar, der blev født i 1936, var hus-mandssøn fra min egen valgkreds, Juelsmindekredsen, en bognørd fra starten med stor interesse for historie og samfundsforhold, og at han sammen med sin kone har været plejeforældre for flere handicappede børn. Noget, der alt sammen har været med til at gøre ham til den personlighed, han er.
Det er spændende læsning at følge ham som journalist ved Kristeligt Dagblad, men også som dybt engageret i „Missionen blandt hjemløse“, u-landsproblematikken og det mellemkirkelige arbejde, hvor han på forskellig vis har sat sig spor.

Politisk kritik og forslag til grundlovsændring

Hans gang på Christiansborg som politisk journalist har givet ham en meget stor insiderviden, som han har formået at videregive til avislæserne på en spændende måde, og det får man også glæde af ved at læse biografien. Men han er meget kritisk over for den måde, såvel politik som den politiske journalistik har udviklet sig i de sidste 20 år.
Hans store fascination af det politiske liv og af parlamentarismen kommer også til udtryk gennem konkrete forslag. Således indeholder bogen en debat om en kommende grundlovsændring, og han har selv i bogen et bud på en kommende grundlov i to dele, en principiel del, som det skal være svært at ændre, og en almindelig del, hvor ændringer kan ske efter en mindre omfattende proces. Det er forslaget til den principielle del, der præsenteres her, og man må håbe, at det kan være med til at give stødet til en gennemgribende debat om den grundlovsændring, der bliver nødvendig i de kommende år, men som politikerne ikke har villet eller turdet tage fat på endnu.
Det har altid været fasci-nerende at være i Jens Ravn-Olesens selskab i Kristeligt Dagblads spalter, det er ikke mindre fascinerende i hans selvbiografi.

Jens Ravn- Olesen:
Rod, vækst og erkendelser
235 sider 228 kr
Unitas