Vil lægge gløder på ilden

Opfølgeren på Drik dybt af Ånden indeholder ni refleksioner over HelligåndenI ni refleksioner følger Peter Halldorf op på sin dybtgående bog Drik dybt af Ånden. „Jeg vil lægge nogle gløder på den ild, der allerede brænder i vore hjerter“, skriver han i forordet.
Bogen er rammet ind af nogle kapitler, der særligt handler om Helligånden som ild og Helligånden som lys. Og i det meget mættede og tankevækkende andet kapitel, hvor Halldorf underviser ud fra 1. Mos. 3,24 om keruberne, der skulle vogte vejen til livets træ med det lynende flammesværd føres vi ind i den kristne tros centrum om dom og nåde.
Det er ingen hurtig bog at læse. Jeg har læst den fire gange nu, og jeg får mere ud af den hver gang. Den giver så mange relevante input til vores menneskeliv i hele dets bredde og dybde. Om at lade sig drage ind i Guds nærvær med alt, hvad det fører med sig af frugter.

En „overfortolkning“?

„Guds nærvær er tilværelsens mest virkelige virkelighed. Gud er, og uden ham ophører alt med at være til. Bøn er derfor det mest virkelighedsnære, vi kan beskæftige os med. Vi er omfavnede af Gud, om vi beder eller ej, tror eller ej, søger ham eller ej. Men ved at gøre bønnen til vores livsånde bliver vi mere og mere bevidste om Guds nærvær. Vi lader vores liv nedsænke i den kilde, som er Gud“ (side 40-41).
Citatet er hentet fra ét af de to kapitler, hvor udgangspunktet særligt er tekster fra Højsangen, som Halldorf tydeligvis er meget glad for. Disse tekster læses så allegorisk = der læses en dybere mening bag det, der umiddelbart står. Halldorf skriver selv om at „træde ind bag bogstavets forhæng“.
Jo, Paulus gjorde det også (f.eks. Gal. 4,21-31), og jeg tror, Ånden kan lede os til indsigter gennem bibellæsning, der går dybere end en rent historisk, intellektuel læsning. Men vi skal også være varsomme. Jeg synes, at Peter Halldorf undertiden er nede at dyppe tæerne i allegoriens grøft og får ting ud af en tekst, som jeg tvivler på, teksten har noget med at gøre. Men så er det godt, at grøften løber langs vejen! For, som jeg skønner det, er Halldorf dybt bibelsk i sit helhedsperspektiv.

Visdom og relevante refleksioner

Det gælder også det spændende kapitel „De to oliven-træers hemmelighed“, hvor han „udlægger“ det særprægede syn, som står i Zakarias’ Bog kap. 4, vers 1-14 og tages op i Johannnes’ Åbenbaring kap. 11.
Det er et afsnit, jeg selv har grundet over i mange år, og derfor var forventningen stor til dette kapitel. Og det er godt. Visdom og relevante refleksioner om Jesusliv og kirkeliv og menneskeliv vælder ud af linjerne – også selvom jeg er i tvivl om, hvorvidt det har ret meget med Zak. kap. 4 at gøre! Men som illustration er det i hvert fald fremragende.
Kapitlet kommer til at handle om samspillet mellem ordninger og frihed; hierarki og profeti; embede og karis-matik. „Når ordningen og friheden, det hierarkiske og det profetiske virker sammen, bliver åbenbaringen af Guds herlighed større“ (side 99). Enhver, der er involveret i en kirke, ved, at dette tema er relevant!
Allerbedst er bogen i dens vejledninger om det indre liv med Gud. Det er erfarne og nuancerede råd, vi får – fra et medmenneske, som er vant til at være sammen med Gud, og som er tæt på menneskelivet. Vi bliver vejledt om læbernes bøn, tankens bøn og hjertets bøn. Vi bliver introduceret til den oldkirkelige Jesusbøn, og vi får kastet lys over stilhed og tungetale.

Om sandt åndeligt lederskab

I sammenhæng med det er der også refleksioner om, hvad sandt åndeligt lederskab er. Det sker i kapitlet om Deborah fra Dommerbogen, og der ses sandelig ind „bag bogstaverne“ igen! Men det er vidunderlige ting, han ser:
„En åndelig leder er én, der ser på mennesker med Guds tåreblændede øjne“ (side 87).
„Ægte åndelige ledere sidder ned sammen med mennesker. Deres eneste opgave er at frigøre Guds billede inden i os. Man kommer ikke så meget til lederen for at lære noget nyt. Man kommer for at blive sig selv“ (side 90).

En gudgiven medvandrer

Mange andre vigtige temaer berøres, som denne anmeldelse ikke kan rumme. Er man til langsom læsning og gider man mærke efter og virkelig relatere ind i sit eget liv, vil man også i denne bog opleve Peter Halldorf som en gudgiven medvandrer. Også når man „diskuterer“ med ham!

Peter Halldorf:
Du kærlighedens flamme
144 sider • 178 kr • Boedal