Den utrættelige søgen

„Vogt mine får.“ (Joh. 21,17)

Af Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Det er kærlighed i sin vorden. Guds kærlighed har altid eksisteret, den er en del af Guds natur. Når vi modtager den hellige Ånd, forener han os med Gud, så hans kærlighed kommer til udtryk i os. Når sjælen bliver forenet med Gud ved den hellige Ånd, som bor derinde, er målet endnu ikke nået. Målet er, at vi må blive lige så ét med Faderen, som Jesus var det. Hvad slags enhed havde Jesus med Faderen? Sådan en enhed, at Faderen sendte ham herned, for at han skulle ofre sit liv for os, og han siger: „Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.“ (Joh. 20,21).
Peter erkender nu gennem det, Herrens smertende spørgsmål åbenbarer, at han virkelig elsker ham. Så kommer det afgørende:
Giv det videre. Lad være med at forsikre, hvor meget du elsker mig, lad være med at udbasunere de vidunderlige åbenbarelser, du har fået, men: „Hav omsorg for mine får!“ Og Jesus har nogle yderst mærkværdige får, nogle snavsede, tilsølede får, nogle besværlige, stangelystne får, nogle får, der er gået vild!
Det er umuligt at køre Guds kærlighed træt, og det er umuligt at køre hans kærlighed i mig træt, når den udspringer fra det samme sted. Guds kærlighed bekymrer sig ikke om de forskelle, der ligger i menneskers natur. Hvis jeg elsker min Herre, kan jeg ikke lade mig lede af mine naturlige tilbøjeligheder; jeg skal have omsorg for hans får. Man kan ikke afslå eller fritages fra den befaling.
Pas på ikke at efterligne Guds kærlighed med naturlig menneskelig sympati, for så vil det ende med, at du spotter Guds kærlighed.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.