Du skal have et budskab og være et budskab

„Prædik ordet.“ (2. Tim. 4,2)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

Vi bliver ikke frelst for blot at være kanaler, men for at være
Guds sønner og døtre. Vi bliver ikke forvandlet til åndelige medier, men til åndelige sendebud; budskabet må være en del af os selv. Guds ‘Søn var ét med sit budskab, hans ord var ånd og liv; og som hans disciple må vi leve sådan, at vores liv udtrykker vores budskab.
Det naturlige hjerte er parat til at tjene så meget, det skal være. Men hjertet må sønderbrydes ved overbevisning om synd og døbes med den hellige Ånd. Vores egne tanker må krølles sammen og puttes ind i Guds tanker, før vores liv bliver ét med vores budskab.
Der er forskel på at aflægge et vidnesbyrd og at prædike. En prædikant er en person, der har hørt Guds kald og er fast besluttet på at bruge alle sine kræfter på at forkynde Guds sandhed. Gud river os ud af vores egne ideer og planer for vores liv, og vi bliver hamret i brugbar form, som disciplene blev det efter pinsedagen. Pinsen lærte ikke disciplene noget; den gjorde dem til levende udtryk for, hvad de prædikede: „I skal være mine vidner.“
Lad Gud have fuldstændig frihed, når du taler. Før Guds budskab kan frigøre andre sjæle, må frigørelsen være virkelig i dig. Saml dit stof og sæt ild til det, når du taler.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.