Du bliver, som du bor!

Spørg ikke, hvad du kan gøre ved din bolig – spørg, hvad din bolig kan gøre ved dig!
Sådan skrev et nyhedsbrev for boligen på internettet forleden. Og det er jo egentlig meget kristent… med andre fortegn: Du bliver som den, der får lov til at bo i dit liv.
Hvis vi skal tage Bibelen alvorligt: at jeg er et hus/et tempel for Helligånden, så får sætningen en anden klang: „Spørg ikke, hvad du kan gøre ved din bolig – spørg, hvad din bolig kan gøre ved dig!
Ja, helt ærligt: Hvad får Helligånden lov til at gøre ved dig…?
Internet-nyhedsbrevet fortsatte med at stille følgende spørgsmål:
Hvorfor står du op om morgenen? Hvad giver dit liv værdi? Grundlæggende spørgsmål, hvor enhver må svare for sig selv. Er det på grund af nære menneskelige relationer? Indholdet i tilværelsen? En følelse af mening med det hele? Hver især prøver vi at fylde vores liv med det, vi sætter pris på. Det, som gør vores liv værdifuldt. Kærlighed, venskaber, meningsfulde dage, selvrealisering og måske materielle ting. „Livskvalitet“.
Men vi lever en stor del af vores liv i boligen – ja, faktisk hele vort liv. Sætter vores præg på den, mere eller mindre – men den sætter også sit præg på os – hvis Helligånden får rum – får plads.
En bolig er mere end fire vægge og et tag. En bolig er den ramme, vi har valgt at leve vores hjemmeliv indenfor. Boligen er med til at forme vores dagligdag, vores liv. Får Helligånden også rum til det … eller har den sit eget rum … gemt væk nede i kælderen eller oppe på loftet?
Hvordan påvirker din bolig dig? Er den dejlig eller besværlig? Er indeklimaet godt? Føler du dig tilpas? Er der for meget eller for lidt dagslys, eller roder du rundt i mørket? Kan du finde ro, når du ønsker det; blive inspireret, når du har behov for det – blive begejstret og kreativ? Bidrager din bolig til din livskvalitet – eller til det modsatte… fordi der ikke er rum?
Pas på din bolig. Pas på dit liv. Det præger dig måske mere, end du præger det. Så derfor: Gør noget ved din bolig, inden den gør noget ved dig! Giv Helligånden rum i dagligstuen!