Du må ikke såre din Herre

„Så lang tid har jeg været hos jet og du kender mig ikke, Filip?“ (Joh. 14,9)Af Oswald Chambers

Vores Herre og Mester må atter og atter forbavses over os – forbavses over, hvor uenfoldige vi er. Det er vores egne meninger, der gør os dumme; når vi er enfoldige, er vi ikke dumme, men formår hele tiden at skelne.
Filip forventede, at en vældig hemmelighed skulle åbenbares, men ikke i ham, som han allerede kendte. Guds hemmelighed ligger ikke i, hvad der skal komme, den er her nu; men vi spejder efter den i en eller anden omvæltende begivenhed, som snart vil ske.
Vi vægrer os ikke ved at adlyde Jesus, men det er sandsynligt, at vi sårer ham ved de spørgsmål, vi stiller. „Herre, vis os Faderen.“ Hans svar kommer med det samme: „Han er her jo. Han er altid enten her eller ingen steder.“
Vi spejder efter, at Gud skal åbenbare sig for sine børn; men Gud åbenbarer sig kun i sine børn. Andre mennesker ser, at han åbenbarer sig, Guds børn ser det ikke.
Vi ønsker at være bevidst om Guds nærvær. Men fokuserer vi på vores gudsbevidsthed, går det ud over vores åndelige sundhed. Hvis vi beder Gud om at give os oplevelser, eller fokuserer vi på de oplevelser der kommer på vores vej, sårer vi Herren. Selve de spørgsmål, vi stiller, sårer Jesus, fordi det ikke er barnets spørgsmål.
„Lad ikke jeres hjerter forfærdes“ — sårer jeg da Jesus ved at lade mit hjerte forfærdes? Hvis jeg tror på, hvem Jesus er, lever jeg så op til min tro? Lader jeg noget forurolige mit hjerte, nogen sygelige spørgsmål komme ind? Jeg må nå til det selvfølgelige forhold, hvor jeg tager alting, som det kommer fra ham. Guds førelse er aldrig „om lidt“, men altid „nu“. Indse, at Herren er her nu, så kommer frigørelsen med det samme.

Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.