Kristne kvinder vil befri muslimske kvinder – med kærlighed

Kvinder i Aglow har fået en ny forståelse af deres muslimske medsøstre – i stedet for frygt og had vil de møde dem med forståelse og kærlighed – og fortælle dem om JesusMåske er islams dage talte. Kvinderne i den kristne organisation Aglow har i hvert fald fået en vision om, at Gud selv vil optrevle islam, som man trevler en strikketrøje op.
Profetien kom frem i 1991, netop som kommunismen til alles store forbløffelse brød sammen i Sovjetunionen og hele Østeuropa i løbet af ganske få uger.
Det var svært for kvinderne på Aglows internationale konference i Orlando at forstå profetien. For de fleste havde det nok som Diane Moder fra Pennsylvania, som sidste år blev udpeget til leder af islam-indsatsen.
– Jeg må indrømme, at jeg både frygtede og hadede islam. Jeg var bange for, at de skulle komme og overtage vores land, siger hun.
Kvinder fra Aglow i 159 lande var samlet, og de bad Gud om hjælp imod den trussel, som de anså islam for at være. På det tidspunkt havde Khomenis rædselsregime i Iran vist, hvordan man behandlede kvinderne der, og i Irak huserede Saddam Hussein med vold og terror i islams navn. I Mellemøsten blev Israel angrebet med terror af „hellige krigere“ – og den 11. september for tre et halvt år siden fik verden sig endnu en voldsom rystelse over islamisk terrorisme.

Diane Moder (th) sammen med Aglows danske leder, Inger Porsen, under besøget i Danmark

– Vi så alt det negative. Vi så terrorismen, men glemte, at de fleste muslimer ikke er terrorister. De ønsker bare at leve i fred. Mange af dem er verdslige og er kun muslimer af navn. Vi så kvinder indhyllet i sorte gevandter, og det fyldte os alle med afsky og frygt, fortæller Diane Moder.
– Men Gud brød mit hjerte, så jeg ændrede holdning. Han viste mig, at med den holdning kunne jeg ikke tjene ham. Jeg måtte opgive min vrede, mit had og min frygt – og i stedet blive fyldt med Hans tilgivelse, kærlighed.
Da det skete, begyndte idéerne at sprudle frem. Jeg indså, at vi kristne ikke må tillade frygten at dominere os. Vi må ændre vores indstilling overfor de fremmede indvandrere. Vi må se på dem som en Guds gave. Gennem dem kan han nå de mange millioner muslimer, som lever i lukkede lande, hvor ingen mission er mulig.
Hvis vi kan plante evangeliet om Jesus i dem, vi møder, vil det gro i dem, og efter måneder eller år vil de tage det med hjem til deres lande.
Jeg er overbevist om, at det er Guds vidunderlige plan.
Som kristne kan vi naturligvis ikke gå ind for islam som religion. Men vi skal ikke se ned på muslimerne eller spotte det, der er helligt for dem.
Selv Koranen nævner Jesus som Messias og den, som skal komme at dømme verden.
Her står om Jesus, at han helbredte de syge, mens Muhammed ingen helbredte.
Muslimske kvinder og mænd er vant til at blive afvist og set ned på i vores verden.
Lad os kristne vise dem forståelse og kærlighed. Invitér dem til kaffe og hjælp dem.
I stedet for blot at prædike skal vi bede om at forstå Guds strategi og lade Gud berøre deres hjerter, siger Diane Moder, som netop har besøgt kvinderne i Aglow i Danmark.
– På vores konference havde vi besøg af to unge tidligere muslimske kvinder, som var blevet kristne. At høre dem fortælle om, hvad det havde betydet i deres liv, og hvordan det havde berørt hele familien, bekræftede os i, at Gud er i gang med at gøre noget stort blandt muslimerne.
Han er i gang med at optrevle islam.