Udfordringen mister portostøtte

Fra den 1. august i år må Udfordringen klare sig uden statslig støtte til portoen. Det vil uundgåeligt betyde forhøjede abonnementpriserI alt 19 aviser og blade blev ramt, da Regeringen mandag valgte at fjerne portostøtten til uge- og månedsblade. Fra 1. august gives portostøtten kun til trykte medier, som udkommer minimum fem gange om ugen.

Transport- og energiminister Flemming Hansen lover at undersøge, hvordan man undgår at genere de ramte blade, der har en vigtig funktion i samfundsdebatten

Kritikken af regeringens beslutning om at droppe portostøtten kommer blandt andet fra Dansk Fagpresses direktør Christian Kierkegaard

Ifølge den konservative transport- og energiminister, Flemming Hansen, skyldes be­slutningen ikke spareplaner. Årsagen er, at der er blevet klaget til EU over forskelsbehandling, fordi 4800 forenings- og månedsblade sidste år blev frataget portostøtten, mens de resterende 19 foruden dagbladene fik lov at beholde den.
– Omlægningen vil sikre, at der ikke fremover kan rejses kritik af ordningen, idet der skabes en mere enkel og gennemsigtig ordning for tilskud til befordring af blade, skriver Flemming Hansen i en pressemeddelelse.
Frem til den 1. august, hvor portostøtten bortfalder, vil ministeren bruge til at overveje, hvordan man sikrer, at ordningen ikke rammer de blade, som har en vigtig funktion i den demokratiske debat, og som ligner dagblade, men som ikke udkommer hver dag.
Hvilke aviser og blade, der opfylder de kriterier, er endnu uvist.

500 blade er lukket

De 19 ramte aviser og blade får nu tilsammen omkring 18 millioner kroner, som ifølge Flemming Hansen vil blive brugt på foranstaltninger, der gavner den skrevne presse.
Hårdest ramt bliver Weekendavisen, som mister 7,6 millioner kroner, men også Computerworld, der udkommer i et oplag på 28.000, bliver hårdt ramt. Udfordringen ven­tes at miste portostøtte for i omegnen af 1,5 millioner kro­ner. Det svarer til seks kroner pr. avis eller knap 300 kroner om året pr. abonnent.
Sammen med Avisen Tro&Mission, der udgives af Luthersk Missionsforening, er Udfordringen det eneste kirke­lige medie, der bliver ramt.
Af de 4800 fag- og fore­ningsblade, som sidste år blev frataget portostøtten, har cirka 500 måttet dreje nøglen om. Og adskillige andre udkommer nu sjældnere end før.
Regeringen håbede dengang, at den frie prissætning på portoen ville medføre priskrig mellem aktørerne på distributionsmarkedet. Men den er helt udeblevet. Angiveligt fordi Post Danmark allerede sad på 95 procent af distributionen, og de mindre konkurrenter har ikke kunnet vinde markedsandele.

Begrundelse holder ikke

Hos organisationen Dansk Fagpresse, som har flere af de ramte blade blandt sine medlemmer, mener direktør Chri­stian Kierkegaard ikke, at regeringens begrundelse holder.

– De trykte mediers styrke vil fremover være at gå bag om nyhederne og beskrive konsekvenserne. Her-og-nu-nyhederne bliver lagt over på de elektroniske medier, siger direktøren, der mener, at uge- og månedspressen er ligeså væsentlig for debatten som dagbladene.
Også Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregaard, langer ud efter beslutningen.
– Regeringens mediepolitik minder mere og mere om industripolitik, hvor konkur-rencehensyn vinder over hensynet til alsidighed og mangfoldighed, siger han.
Foreløbig har de politiske partier været tavse om beslutningen. Hos Enhedslisten kalder man dog beslutningen for en trussel mod dansk kultur og foreningsfrihed.