Karismatiske kristne – en truet art i Europa?

De europæiske love, som tager sigte på at dæmme op for islamisk fundamentalisme, kan gøre livet rigtig surt for karismatiske og bibeltro kirker og kristneEUROPA: Kristne, som tager Bibelen helt bogstaveligt, udsættes åbenlyst for ekstra kritik af den norske avis Dagbladet.I de senere år har avisen haft en række artikelserier, som er meget kritiske over for kristne ledere – blandt andet har Evangeliesentrene; leder af Kristeligt Folkeparti, Dagfinn Høybråten, samt pastor i pinsekirken Jesus Church, Stephan Christensen, fået en tur gennem Dagbladets vridemaskine.
Til de norske pinsekirkers avis, KS, siger Dagbladets redaktør, Marie Simonsen, at mange kristne er for følsomme over for kritik, men hun vedgår, at Dagbladet er særligt kritisk over for bibeltro kristne.
– Vi har aldrig lagt skjul på, at vi er en kulturradikal avis, og at vi er mere samfundskritiske end de fleste andre medier. Derfor er det nok rigtigt, at vi også har flere kritiske artikler om kristne. En af vores opgaver er at kæmpe imod religiøs fundamentalisme, siger hun til avisen.
Hun fortæller videre, at hun med „religiøse fundamentalister“ blandt andet mener folk, som læser Bibelen så bogstaveligt, at de er imod homofili, ligestilling og lignende ting.
Flere kristne organisationer i Nor-ge truer med at boykotte Dagbladet på grund af de kritiske artikler, men det synes Marie Simonsen er helt forkert:
– Vi mener, at de sager, som vi tager op i vores avis, er sager, som der bør sættes søgelys på, og som må debatteres. Kristne må tåle et offentligt søgelys, og derfor synes jeg, det er mærkeligt, at de truer med boykot, siger hun til KS.

Mission er usundt

Men det er ikke kun i Norge, at bibeltro kristne møder modstand. I både Frankrig, Østrig og Grækenland karakteriseres alle andre end nogle få godkendte trossamfund som sekter, og dermed ryger mange bibeltro og karismatiske kristne i samme båd som for eksempel Jehovas Vidner og Scientology.
Siden 2001 har det tilmed været forbudt at missionere, idet missionerende religion officielt betragtes som sundhedsskadeligt! Derfor har der i fire år eksisteret en lov, som forbyder forsøg på at overtale „svage personer“ til at skifte religion – og til kategorien svage hører blandt andre børn, syge og gamle. Loven har endnu ikke været håndhævet, men det er muligt med den pågældende lov i hånden at forbyde evangelisation i nærheden af skoler, sygehuse og plejehjem, oplyser belgiske Willy Fautré fra Human Rights Without Frontiers til den svenske avis Trons Värld.
I Belgien er man i gang med at vedtage en lignende lov, og Grækenland har haft sådan en lov siden 1970’erne. Tilmed er flere lande i gang med at vedtage love, som er rettet mod ekstremistiske muslimer, men det kan man ikke skrive direkte i lovteksterne, derfor bliver formuleringerne så brede, at lovene kan bruges mod alle, der af samfundet betegnes som religiøse fundamentalister – heriblandt også grupper af karismatiske og bibeltro kristne.
Gammel lov gravet frem
Frankrig og Belgien har begge såkaldte „sektobservatorier“, som modarbejder sektvirksomhed gennem kampagner – og gennem bureaukrati.
– Alle franske borgmestre har fra Indenrigsministeriet skriftlig anvisning på at gøre livet svært for sekter, fortæller Samuel Peterschmitt, præst i en stor karismatisk kirke i franske Mulhouse til Trons Värld.
For nogle år siden gravede skattemyndighederne således en 100 år gammel lov frem, som ikke var blevet ændret i årtier. Ifølge denne lov skulle bevægelser, der ikke var registrerede som religiøse, betale 60 procent i skat af alle sine gaveindtægter. Jehovas Vidner skulle på den baggrund med tilbagevirkende kraft betale hundreder af millioner kroner.
Selv om flertallet af de katolske organisationer heller ikke er registrerede som religiøse, var det kun Jehovas Vidner og Samuel Peterschmitts karismatiske kirke, som modtog et myndighedskrav om at betale skat tilbage.
Den karismatiske kirke blev dog reddet i sidste øjeblik, da myndighederne besluttede at skåne de organisationer, som førte regnskab på en bestemt måde – og det gjorde Peter-schmitts kirke tilfældigvis. Men Jehovas Vidner måtte betale.